Články autora: V. Piskačová a J. Jenšíková

thumbnail TECH EDU 4 / 2017

Studenti potřebují vidět výsledky

Se zástupcem ředitelky pro praktické vyučování Střední školy Strážnice Václavem Mikulkou jsme se setkali během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně na jejich stánku v pavilonu Z. A bylo v něm opravdu živo, protože veletrh už mnoho let navštěvují také žáci základních škol, kteří se začínají rozhodovat o svém dalším studiu. Zajímaly nás hlavně technické obory a také to, zda na MSV jezdí v hojném počtu strážničtí studenti.