Všechny články

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Láska na celý život aneb Od mašinfíry k chemii

Sedám si k dřevěnému stolu a číšník přede mě staví černé pivo s bílou pěnou. Příjemně chladná Flekovská třináctka rosí sklenici, dívám se přes ni na protější budovu bývalého Masarykova gymnázia. Je to třicet let, kdy jsem tady, tehdy na Střední průmyslové, dnes Masarykově střední škole chemické, spojil svůj život s chemií. Slečna Nostalgie si sedá vedle mě a začíná se ptát:

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Naučme děti hospodařit

Vyznat se ve financích a být dobrým hospodářem, to by měli děti naučit hlavně rodiče. Rozumným přístupem k financím by jim měli jít příkladem, ovšem mnohdy jsou to právě oni, kteří finanční gramotnost postrádají. Proto je třeba se jí věnovat ve školách, a to hlavně na základních. Děti by se měly naučit znát hodnotu peněz, vědět, kde se peníze berou a jak s nimi správně zacházet. Že platí princip „něco za něco“ a že ani bankomat není bezedný. Měly by se naučit vnímat cenu zboží, umět s financemi nakládat… Pomocnou ruku školám v tomto směru nabízí od letošního školního roku také Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP).

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Objevovat je zábava

Třetí červnovou sobotu patřila novobarokní aula rektorátu Vysokého učení technického v Brně absolventům dětské technické univerzity VUT Junior. Padesátka dětí od dvanácti do šestnácti let absolvovala v průběhu akademického roku 2017/2018 popularizační přednášky na jednotlivých fakultách a součástech brněnské techniky. „Líbilo se mi na Ústavu soudního inženýrství a potom se mi ještě hodně líbil CEITEC VUT. Byli tam vtipní lidi a zároveň dokázali svou práci hezky popsat. Celkově musím říct, že na mě udělalo dojem, jak to bylo všechno zorganizované,“ svěřil se se svými dojmy jeden z absolventů, čtrnáctiletý Martin Kaš. A protože byl pilotní ročník dětské univerzity po všech stránkách úspěšný, vedení VUT se rozhodlo zdvojnásobit kapacitu toho právě nadcházejícího v akademickém roce 2018/2019 na 100 míst.

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Evropští studenti na letním akademickém kurzu v Brně

Koncem června se do Brna sjeli vysokoškolští studenti z Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Maďarska, Srbska, Slovinska, Turecka, Španělska, Belgie a Slovenska na desetidenní letní kurz, aby se naučili nové dovednosti z oblasti průmyslové automatizace. Tuto jedinečnou akci pro ně připravila studentská organizace BEST (Board of European Students of Technology).

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Konečně ticho!

Unavený jako kotě uléhám do peřin a přemýšlím o svém dnu, jaký byl. Co jsem mohl udělat líp a co se mi povedlo na výbornou. Zaháním myšlenky na namáhavý zítřek a hlavně se těším, že zavřu oči a v tichu se ponořím do hlubokého spánku. Ve chvílích usínání po něm toužíme všichni. Ale je kolem nás skutečné ticho?

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Když znalosti nemají žádnou hodnotu

Velmi ráda poslední dobou slýchám o školách a učilištích, kde se daří realizovat skvělé projekty, v nichž studenti spolupracují s firmami a uskutečňují u nich svou praxi či stáže. A firmy naopak přicházejí více do škol a předávají své praktické znalosti a zkušenosti, a tak ještě více přibližují teorii praxi. Ráda bych pochválila všechny ty ředitele a učitele, kteří se opravdu snaží kombinovat teoretickou část s praxí a hledají nové způsoby, za něž jsou firmy dnes skutečně vděčné. Dávají tak mnohem více šancí mladým pracovníkům než kdykoli předtím. Stejně tak fandím ředitelům firem, kteří jen nesedí a neříkají, že kvalifikovaní zaměstnanci prostě nejsou, a jako správní vizionáři se dnes angažují ve školách.

thumbnail TECH EDU 3 / 2018

Od robotizace a automatizace k digitalizaci

V minulém čísle TECH EDU jsme si mimo jiné vysvětlili, že robotizace a automatizace ne vždycky zcela nahradí lidské síly. Proto je nezbytné nepodcenit při jejich zavádění komunikaci se zaměstnanci. Pokud tento první krok úspěšně zvládnete, můžete se vrhnout na krok číslo 2. A tím je digitalizace a zase digitalizace. Neboli to, co jsme dosud udělali, začneme řídit a kontrolovat elektronicky.