Všechny články

thumbnail TECH EDU 4 / 2017

Design je způsob myšlení

Sbírali ceny v designérských soutěžích, zajímala se o ně média a přicházely i první zakázky. V té době si tři čerství absolventi oboru průmyslový design Vysoké školy uměleckoprůmyslové ještě mysleli, že se prosadí jen designem. Návrhy městského mobiliáře upoutávaly pozornost originálním tvarem a promyšlenou konstrukcí, a tak se jejich autoři podivovali, proč se neprodávají.

Úvodník

Víte, jak přichází na svět nový model auta? Jestli si myslíte, že si designér sedne k počítači a své myšlenky svěří obrazovce a speciálnímu programu, tak jste vedle jak ta jedle. Vezme do ruky papír a tužku a skicuje. Čárá a kreslí, pohled zleva, zprava,…

thumbnail TECH EDU 3 / 2017

Mårten Runow: V příštích desetiletích bude hlad po kvalitních řemeslnících

„Mladým lidem, kteří se rozhodují, co v životě dělat, bych dnes poradil: naučte se perfektně ovládat moderní technologie, zjistěte si, jak funguje podnikání na internetu, ale v první řadě zvažte věnovat se něčemu, co vyžaduje skutečné fyzické dovednosti. V této oblasti bude brzy obrovská poptávka a nabídka jí minimálně po několik desetiletí nebude stačit,“ řekl nám majitel mezinárodní společnosti Performia, Švéd Mårten Runow.

thumbnail TECH EDU 3 / 2017

V Plzni se do podpory techniky pustili ve velkém

Podpora technického vzdělávání je v poslední době víc než skloňované téma – desítky konferencí, spousta strategických dokumentů, jak dostat na technické školy více mladých lidí. V Plzni přešli od plánování do praxe. Unikátní koncept chytrého vzdělávání Smart Edu propojuje všechny stupně vzdělávacího systému, od mateřských škol po univerzitu.

thumbnail TECH EDU 3 / 2017

Boj o kvalitní lidi aneb Buďte o krok napřed

V poslední době se na trhu práce točí stále dokola jedno téma – nejsou lidi, kandidáti si sami vybírají, kde budou pracovat, a firmy je musí lákat. Situace je určitě jiná než před dvěma lety, ale právě proto by podniky neměly otálet v realizování svých nápadů. Důkazem je jedna rodinná obchodně-výrobní firma z jihomoravské Strážnice, která je v „přitahování“ nových lidí už dnes napřed.

Škola je střípkem mozaiky vzdělávání

Rakousko-uherské školství chrlí prefabrikáty (stejně jako anglosaské), každý student je přitom jedinečný. Napříště je proto třeba objevit a rozvíjet síly a z toho vyplývající potenciál každého studenta zvlášť. K tomu by měly přispět nejen školy, ale celý arzenál vzdělávacích nástrojů, které jsou dnes k dispozici. Nejen o tom hovořil v rámci projektu Alter Eko ředitel pražského Gymnázia Jana Palacha Michal Musil s někdejším prezidentem Microsoftu pro Evropu, dnes stratégem a konzultantem Janem Mühlfeitem.