Ámos směřuje do škol

Poučí i pobaví
Text Jana Jenšíková, Foto archiv Inpublic TECH EDU 2 / 2018

Dovedete si představit spojení Jana Amose Komenského a digitálních technologií? Proč ne! Příkladem může být hravá elektronická „nástěnka“ Ámos Touch, která je produktem týmu nadšenců společnosti Inpublic. S jejím jednatelem Richardem Prajslerem jsme si povídali například o tom, jak může vnést svěží vítr do škol.

Jan Amos Komenský je v českém školství pojem, a to nejen díky své metodě „škola hrou“. Mimochodem, je váš Ámos také hravý?

Ámos je stejně hravý jako jeho tvůrci. Máme mnoho energie a nápadů, baví nás nové technologie. Zároveň cítíme zodpovědnost vůči společnosti, a proto jsme chtěli vytvořit užitečný produkt. To se po roce usilovné práce povedlo. Ámos Vision kombinuje nejnovější technologie, využívá profesionální, přesto uživatelsky jednoduchý software, který hravě zvládne používat i počítačový laik. A především přináší zajímavý obsah tvořený ve spolupráci s odbornými garanty, který žáky a studenty ve školách informuje, poučí, ale i pobaví.

Název projektu vznikl po několika workshopech, na nichž jsme definovali klíčové hodnoty a slova, která nám s projektem rezonovaly. A protože jde o projekt pro školy, nejčastěji se opakovala slova: abeceda, mozek, osobnost, společnost, vize. Jan Amos Komenský nás inspiroval, ale až uvedená slova nám dala jasný směr.

Můžete nám vašeho Ámose blíže představit? Co všechno umí?

Ámos Touch je interaktivní elektronická nástěnka, která má dvě zóny, v nichž kombinuje funkce běžně používaných obrazovek, ale navíc je doplněna o dotykové ovládání, v němž si žáci, rodiče i učitelé najdou užitečné informace. Obsah je připraven speciálně pro školy. V mnoha ohledech nahrazuje současný způsob předávání informací na školách, kterým je tisk na papír a nástěnka.

Podařilo se nám dohodnout spolupráci se společností Bakaláři Systém. Rozvrhy a suplování jsou důležitou součástí obsahu. Pokud škola nevyužívá Bakaláře, jednoduše do kiosku nahraje soubory s potřebným obsahem. Žáky a studenty zajímají samozřejmě jídelníčky a nově integrovaná funkce jízdní řády. A během celého dne běží ve vysílání spoty věnující se prevenci a osvětě. Určený pracovník školy má možnost do systému jednoduchým způsobem vkládat grafické či textové soubory, případně fotografie a videa. Ámos se tak pro školy a jejich žáky stává prvním médiem, ve kterém mohou ukázat, jak jsou šikovní, co umí, a tím inspirovat ostatní. A to považujeme za velmi důležité.

A co může umět v budoucnu?

Plány a cíle máme velké. Ámos Vision je velmi flexibilní a moderní zařízení, k němuž je možné připojit další praktické moduly. Umožňuje rovněž propojení s dalšími subjekty a systémy, které mají pro cílovou skupinu užitnou hodnotu. Například stáže, pracovní příležitosti, brigády pro studenty středních škol. Na obsahu dále pracujeme a vylepšujeme uživatelské prostředí.

Jedním z cílů je popularizace vědy, technických oborů, řemesel… Co se mění, jsou technologie a potřeba se vzdělávat v nových souvisejících oblastech. Důležité téma je také digitalizace školství a potřeba zvyšování kvality komunikace vůči žákům, studentům, ale i rodičům, učitelům a široké veřejnosti. Ámos tomu již v mnoha školách pomáhá. Aktuálně také pracujeme na integraci počasí s předpovědí pro konkrétní lokalitu. Školy mají rovněž zájem o zařazení tipů na svačinky a kulturní a sportovní aktivity s lokálním zaměřením. A určitě budeme nadále podporovat projekty, neziskové organizace i jednotlivce, kteří přispívají k pozitivnímu rozvoji společnosti. Takovým projektem bezesporu je i Srdce s láskou darované nebo Dětský čin roku.

Kolik škol už Ámose má a jak se k němu mohou dostat další?

V současné době je Ámos na třiceti základních a středních školách a jejich počet roste, zájem nás těší. Podporu má projekt i u mnoha měst a obcí, zřizovatelů škol. Jsme připraveni vybavit další základní, střední školy, ale i univerzity. Stačí, když se na nás obrátí, a naši specialisté zástupcům školy projekt ochotně představí.

Podařilo se nám také společně se školami připravit koncept spolupráce pro firmy a podnikatele, kteří mohou škole finančně pomoci a stát se „patronem školy“ pro Ámos Vision. Bližší informace samozřejmě také rádi poskytneme.

S jakými partnery na projektu spolupracujete?

Jak už jsem zmínil, důležitým partnerem je systém Bakaláři pro rozvrhy, suplování a akce školy. Se společností Seznam.cz jsme integrovali jízdní řády. Mezi odborné garanty obsahu patří například asociace Záchranný kruh a projekt Ty to zvládneš, aplikace Záchranka, Dětské krizové centrum, organizace ADRA a také časopis Age. Obsah jsme konzultovali se zástupci Ministerstva školství, ale i se studenty a žáky základních a středních škol. Velké díky patří Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, která projekt Ámos Vision také podpořila.

A samozřejmě našimi nejdůležitějšími partnery jsou školy, které se do projektu Ámos Vision zapojily a zařízení využívají. Ty nám dávají největší zpětnou vazbu a pomáhají nám celý projekt posouvat dál.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Inpublic

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2018 na straně 14-15.