Naši studenti v konkurenci s německými kolegy naprosto obstojí

Text Věra Vortelová, Foto Archiv ŠKODA AUTO TECH EDU 1 / 2017

Mezinárodní výměny studentů a učňů se v posledních letech staly atraktivní formou, jak prohloubit jejich odborné a jazykové kompetence. Na výměnný program učňů v koncernu VW jsme se zeptali Jany Rýdlové, koordinátorky rozvoje personálu a řízení, která se mimo jiné zabývá výměnou učňů mezi nářaďovnami ŠKODA AUTO a VW Komponenten Braunschweig.

Výměnné studentské pobyty nabraly na intenzitě. Jak dlouho je organizuje vaše společnost?

Koncernový výměnný program učňů v oblasti nářaďoven, za který zodpovídám, vznikl v roce 2013. V tom roce se uskutečnila první pilotní oboustranná výměna mezi nářaďovnami ŠKODA AUTO a VW Komponenten Braunschweig.

S jakým závěrem?

Velmi příznivým. Proto v letech 2014 až 2015 proběhly další výměny mezi sedmi koncernovými nářaďovnami, jichž se zúčastnilo dvaačtyřicet učňů oboru nástrojař, obráběč kovů a mechatronik. Vloni byla tato výměna rozšířena o další dvě koncernové nářaďovny a zúčastnilo se jí 36 učňů. Konkrétně ze Středního odborného učiliště strojírenského absolvovalo na podzim minulého roku výměnný pobyt ve VW Braunschweig pět žáků a jedna žákyně oboru nástrojař.

Jak jsou výměny koncipovány?

Probíhají v časovém horizontu dva až čtyři týdny, kdy dochází k jednostranné či oboustranné výměně. Pro mezinárodní výměny v délce čtyř týdnů lze čerpat finanční podporu z evropského dotačního programu Erasmus+, kterou využíváme již druhým rokem.

Obstojí naši studenti ve srovnání se svými německými protějšky? V čem jsou lepší a v čem horší?

Myslím si, že naši studenti bezesporu obstojí v konkurenci se svými zahraničními kolegy. Oproti německým studentům jsou limitováni úrovní svých znalostí cizích jazyků, v tomto případě angličtiny či němčiny. Situace německých studentů je v tomto ohledu jednodušší, protože ve firmě ŠKODA AUTO samozřejmě není problém se domluvit v jejich mateřštině. A co se týče odborných dovedností, je úroveň studentů srovnatelná. Rozdíly mohou panovat pouze v jednotlivostech, se kterými se čeští i němečtí studenti setkali v mateřských firmách pouze okrajově. Právě pobyt u kolegů je tou správnou příležitostí danou dovednost prohloubit.

Je patrný kvalitativní posun v zapojení studentů do partnerského prostředí?

Vlastní zkušenost s programem mám od roku 2014 a musím říct, že integrace našich studentů do německého prostředí se daří stále rychleji a na vyšší úrovni.

 

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2017 na straně 9.