V Plzni se do podpory techniky pustili ve velkém

Text Veronika Cholinská, Foto archiv Města Plzně TECH EDU 3 / 2017

Podpora technického vzdělávání je v poslední době víc než skloňované téma – desítky konferencí, spousta strategických dokumentů, jak dostat na technické školy více mladých lidí. V Plzni přešli od plánování do praxe. Unikátní koncept chytrého vzdělávání Smart Edu propojuje všechny stupně vzdělávacího systému, od mateřských škol po univerzitu.

Centrum robotiky

Jedním z pilířů, který cílí převážně na volný čas dětí, je Centrum robotiky. Bývalá hala dopravních podniků se proměnila v místo, kde se odehrávají kroužky zaměřené na robotiku, programování, drony, 3D modelování a 3D tisk, přírodní vědy nebo elektroniku. Přijít sem mohou děti už od šesti let. Kromě učeben a dílen mají k dispozici třeba montážní šachtu zaplněnou vodou pro testování robotů pod hladinou.

„Je skvělé, že se kromě volnočasových aktivit podařilo posunout vzdělávání v oblasti programování a robotiky také na poli základních škol. Kromě toho, že město vybavuje své základní školy moderní technikou, prostřednictvím Centra robotiky pedagogové plzeňských škol získávají jak odbornou, tak metodickou podporu pro smysluplné využívání konkrétních technologií ve výuce. Na Masarykově základní škole dokonce figuruje povinný předmět robotika v rozvrhu již od prvního ročníku,“ doplňuje Martina Kupilíková, vedoucí Centra robotiky.

Kára

Velmi se osvědčily také soutěže o zajímavé ceny, které přivádějí děti a mladé lidi nenásilnou formou k technice. „Příkladem může být soutěž Kára, při které týmy složené z dětí ze základních škol měly za úkol sestrojit pojízdné vozítko, k dispozici jim přitom byli pomocníci z řad středoškoláků. Výsledek nás příjemně překvapil, přihlásilo se víc než padesát školáků a náročný úkol zvládla většina z nich na výbornou. Děti ze základních škol navíc efektivně spolupracovaly se středoškoláky, v čemž je velká přidaná hodnota, poznaly prostředí technicky zaměřené střední školy a tamní vyučující, odbouraly strach z neznámého. Je to dílek mozaiky k tomu, aby se na technické střední školy hlásilo více dětí,“ říká Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, která projekt Smart Edu zašťiťuje.

Studenti, LoRa a vesmír

Město úzce spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Radnice mimo jiné iniciovala vznik výukového programu zaměřeného na drony, jediného svého druhu v České republice.

Unikátní počin má západočeská metropole za sebou i v oblasti internetu věcí. Jako první město v České republice má vlastní senzorickou síť LoRa, k jejímž údajům získali přístup kromě městských organizací právě studenti.

Prostor pro vývoj a vznik inovací se otevírá rovněž skrze projekt Pilsen Cube II, do něhož město investuje 1,5 milionu korun a který má nasměrovat mladé lidi nosně k vesmírnému programu. Studenti ZČU sestrojí funkční pikosatelit, který bude vyslán do vesmíru, navrhnou experimenty a vytvoří sadu zájmových kroužků pro Centrum robotiky.

Mapa technického vzdělávání

Podle Anny Čudákové, projektové manažerky Smart Edu, se jako velmi důležitá ukázala práce s výchovnými poradci. „Tady jsme objevili podstatnou mezeru. Většina výchovných poradců nemá adekvátní představu o nabízených technických oborech a už vůbec o uplatnění na trhu, řada z nich má znalosti zastaralé o deset i více let. Podobné informace se pak dostávají i k rodičům. Vytvořili jsme proto mapu technického vzdělávání, kde se pomocí jednoduchých odpovědí děti mohou dostat k optimálnímu oboru studia. Momentálně pracujeme i na jejím rozšíření do interaktivní podoby, chystáme aplikaci, ve které najdou zájemci nejen obory studia, ale i reálné pozice na trhu, včetně jejich ohodnocení. K tomu bychom časem rádi přidali také exkurze do firem. Věříme, že pak i rodiče pochopí, že přihlásit dítě na technicky zaměřenou školu se vyplatí.“

Podpora podnikání

Projekt na podporu technického vzdělávání má v Plzni návaznost přímo do praxe. Na stránkách www.smartedu.plzen.eu technicky zaměřené společnosti uveřejňují možnost tréninkových programů, praxí nebo rovnou nabídky zaměstnání. Město se navíc snaží podporovat studenty v začátcích vlastního podnikání. „K tomuto účelu slouží Technologické centrum Dronet. Kromě společností, které podnikají v oblasti bezpilotního létání, tady najdou zázemí právě technicky zdatní studenti s dobrými nápady. K dispozici je jim například pětiosý CNC obráběcí stroj, 3D tiskárny, řada bezpilotních letadel, testovací plochy a další. Mohou využít také konzultaci s odborníky z řad SITMP, kteří jim pomohou s prototypovou i malosériovou výrobou,“ konstatuje Tomáš Cholinský, projektový manažer Dronetu.

***

A proč se Plzeň do podpory technického vzdělávání tolik „obula“? „Odpověď je jednoduchá, jsme město s technickou tradicí, máme tak ideální základnu. Nicméně je potřeba jít s dobou a neustále se rozvíjet. Cílem projektu Smart Edu je mít v Plzni dostatek technicky zdatných pracovníků, což je nezbytnou podmínkou k tomu, aby se zde zvýšil počet společností podnikajících v oblasti vědy, vývoje a inovací. Tím poroste prestiž a konkurenceschopnost města, které získá nálepku místa znalostní ekonomiky. Nespornou výhodou pro občany je fakt, že tyto společnosti nabízí svým zaměstnancům velmi dobré podmínky a dokáží je nadstandardně platově ohodnotit. Chceme tedy propojit onen pomyslný kruh, ze kterého plynou pozitiva pro všechny,“ shrnuje primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 3 / 2017 na straně 11-13.