Srdce s láskou darované dokazuje, že děti jsou manuálně šikovné

thumbnail
Publikováno

Na tři tisíce dětí se svými učiteli se zapojily do třetího ročníku celostátní soutěže Srdce s láskou darované 2016/2017. Jaké práce se ucházejí o prvenství v rámci zvláštního ocenění Světlo na cestu, na to jsme se zeptali předsedy poroty pro tuto kategorii Jana Filáka.

Je něco, co vás na letošním ročníku soutěže mile překvapilo?

Jak už jsem mnohokrát řekl, mým každodenním šálkem kávy je technika a její využití v praxi. V naší firmě se neustále pereme s tím, že nejsou lidi, natož technicky vzdělaný mladý potěr, že mladí nechtějí dělat rukama a nejen že nemají technické myšlení, ale ztrácí i manuální zručnost. Proto mne velice mile překvapil všeobecný posun soutěžních prací právě k technice a manuálním dovednostem. V mnoha případech už nešlo pouze o to něco nakreslit nebo se postavit či lehnout si do tvaru srdce a vyfotit se, ale děti vyráběly pod vedením svých pedagogů často velice náročné výrobky po stránce manuální i technické – z drátu, ze dřeva, z kovu, z papíru, z látek… Na dokládaných fotografiích a videích je vidět, že je to bavilo, a některé práce jsou víc než pozoruhodné. Není tedy pravdou, že nemáme šikovné děti, jen jim musíme dát prostor, aby se v tomto směru rozvíjely. Děkuji všem pedagogům, kteří se jim při výrobě soutěžních prací věnovali.

V tuto chvíli ještě nemůžeme prozradit, jaké konkrétní práce v rámci Světla na cestu přišly. Nebo je něco, co už bychom mohli čtenářům ukázat?

Vlastně ano. Letošní ročník má ještě jednu raritu, a to již hotovou lampičku pro otce Michala, kterou vyrobili deváťáci ze Základní školy Porubská v Ostravě-Porubě pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové. Je určena knězi, který onemocněl rakovinou. Nejen příběh, ale samotný výrobek mají silný emocionální náboj. Mne samozřejmě zaujalo celkové technické provedení, jak se děti výroby zhostily. Deváťáci poslali svou práci do soutěže Srdce s láskou darované, a tak ji lze už vidět i na internetu na webových stránkách www.srdceslaskou.cz mezi ostatními. Nezapadá sice stoprocentně do naší zvláštní kategorie, kde se návrhy osvětlení pouze kreslily, ale tím spíš si zaslouží naši pozornost.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2017 na straně 17.