Úvodník

Text Jana Jenšíková TECH EDU 2 / 2017

Víte, co má společného matematika s Monou Lisou? No přece Leonarda da Vinci.

Málokdo ovlivnil světové umění a vědu tolik jako právě tato nejvýraznější osobnost renesance a možná největší génius všech dob. Právě dnes, kdy tyto řádky píšu, uplynulo 565 let od jeho narození. Každé dítě školou povinné ví, že to byl úžasně nadaný malíř, sochař, stavitel, ale také vizionářský vynálezce a vědec. Nejen, že si správně představoval, jak se pohybují planety, jak probíhá vlnění nebo hoření či jak nám koluje krev v těle. Přišel třeba také na princip fungování bagru, odstředivky, dmychadla, kolesové lodi, letadla, potápěčského skafandru, šlapacího soustruhu, tkacího stroje a dalších vymožeností, které dnes považujeme za samozřejmost. Výzkum jeho deníků dosud nebyl uzavřen, zachovalo se okolo čtyř tisíc nejrůznějších náčrtků a poznámek.

Proč jsem si vzpomněla zrovna na něj? Nesouvisí to jenom s datem. Těžko bych totiž hledala lepší důkaz, že věda a umění jdou ruku v ruce, vzájemně se ovlivňují a podporují. Obojí se rodí v lidské mysli a je výsledkem fantazie a kreativity. A asi také zvědavosti, touhy přijít něčemu na kloub. Říká se, že u Leonarda se tato zvědavost stala až posedlostí.

Pokud tedy chceme do budoucna na poli vědy a techniky udržet krok se světem a nebo ho v lecčems i malinko předběhnout, musíme u dětí podporovat zvědavost a rozvíjet jejich přirozenou kreativitu. Jako to děláme prostřednictvím naší soutěže Srdce s láskou darované.

Na následujících stránkách vám představíme nejlepší práce, které jsme ocenili ve zvláštní kategorii Světlo na cestu. Vybrat z těch skvělých nápadů jeden, který společnost FILÁK, vyhlašovatel této kategorie a generální partner našeho časopisu, promění ve skutečnost, a splní tak dětský sen, nebylo vůbec jednoduché. Ale nakonec se porota shodla, že hlavní cena poputuje tentokrát na sever republiky a světlo na cestu bude v podobě majáku svítit před družinou Základní školy Mozartova v Jablonci nad Nisou. Tak, jak si to děti vymyslely a nakreslily. Gratulujeme jim a těšíme se v květnu na slavnostním vyhlášení vítězů třetího ročníku Srdce s láskou darované v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na viděnou!

Jana Jenšíková, šéfredaktorka

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2017 na straně 3.