Pavel Cesnek: Podpora škol je investicí do budoucna

Text Vlasta Piskačová, Foto archiv společnosti Žďas TECH EDU 1 / 2018

Společnost Žďas se podobně jako jiné firmy potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Kromě standardních náborových aktivit organizuje nábory zahraničních zaměstnanců a především výrazně posílila svoji spolupráci se školami. „Nábor v zahraničí vnímáme jako akutní řešení současného problému, spolupráci se školami naopak chápeme jako strategický krok a investici do budoucna,“ zdůrazňuje generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek. „Studentům nabízíme praxe, stáže, stipendia, umožňujeme zpracovávat ročníkové, závěrečné a diplomové práce, spolupracujeme na některých výzkumných projektech.“

Nejtěsněji Žďas spolupracuje s VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou, navázal však také kontakty se SPŠ v Třebíči a SOŠ v Novém Městě na Moravě. Spolupracuje s VUT v Brně či VŠB v Ostravě. „Nejvíce postrádáme obráběče, kvalifikované pracovníky pro slévárnu i kovárnu, modeláře, formíře a kvalifikované síly pro oblast měření, kvality, defektoskopie, technologie a konstrukce. A právě tady sázíme hodně na úzkou spolupráci se školami. Pozitivně vnímáme také aktivity Kraje Vysočina v oblasti podpory odborného školství. To určitě přispívá ke zvýšení zájmu o technické obory,“ uvádí generální ředitel.

Díky praxím si studenti mohou v provozu vyzkoušet to, co se teoreticky naučili ve škole. Pokud jsou dostatečně zdatní, obsluhují reálné stroje, a získají tak jasnou představu o tom, jak mohou obstát v každodenní praxi. „Jsme přesvědčeni, že tato zkušenost je pro ně nedocenitelná,“ míní Pavel Cesnek. „Nejatraktivnější jsou samozřejmě práce, kde se setkají s elektronikou, výpočetní technikou a automatizací. Velkou roli však hraje také osobní přístup našich zaměstnanců, příležitost vytvářet něco smysluplného a pozitivní zpětná vazba. V průběhu praxe jsou studenti hodnoceni mistry a v případě, že dosáhnou známky výborně nebo chvalitebně, čeká je nezanedbatelná finanční odměna.“

Pro SPŠ a VOŠ ve Žďáru nad Sázavou je Žďas hlavním partnerem v rámci různých odborných soutěží jak na regionální, tak celostátní úrovni. „Naše aktivita se nezaměřuje pouze na studenty a absolventy středních škol, ale chceme zaujmout i žáky základních škol, které se snažíme přesvědčit, že technické obory jsou atraktivní. Prostřednictvím odpoledních kroužků představujeme jednotlivé odborné profese,“ vysvětluje Pavel Cesnek. Například projekt „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ připravila firma Žďas společně se žďárskou VOŠ a SPŠ. Rodiče a děti se v něm seznamují s jednotlivými profesemi, mohou si je vyzkoušet, a vytvořit si tak lepší představu o svém dalším směřování.

Text: Vlasta Piskačová

Foto: archiv společnosti Žďas

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2018 na straně 10-11.