Jaroslav Kletečka: Na Průmysl 4.0 jsme připraveni

Narážíme „jen“ na nedostatek odborných učitelů
Text Vlasta Piskačová, Foto archiv VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou TECH EDU 1 / 2018

Školy a firmy na nic nečekají a na mnoha příkladech můžeme vidět, že jejich spolupráce nese ovoce. Každé takové spojení má svá specifika, každé může být jiné. Společným jmenovatelem jsou však žáci, úroveň jejich vzdělávání a hledání cest k co nejlepší přípravě na uplatnění v praxi. Propojení VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou s firmou Žďas má své počátky už v roce 1951, kdy pod vlivem výstavby tohoto strojírenského podniku vznikly obě části dnešní střední školy. „Spolupráce se Žďasem je stále velmi intenzivní,“ říká ředitel školy Jaroslav Kletečka. „Většina našich žáků chodí do této firmy na praxe, exkurze i brigády, společně se také snažíme oslovit a zaujmout už děti ze základních škol a jejich rodiče.“

Uvidět a pak se rozhodnout

Žďárská SPŠ a VOŠ aktivně hledá a využívá nejrůznější cesty, jak přilákat budoucí žáky, pořádá dny otevřených dveří a je také pravidelným účastníkem Festivalu vzdělávání. „Tento festival nám umožňuje představit své obory společně s firmami z regionu. Ty zde prostřednictvím stánků nabízejí uplatnění a my nabízíme vzdělání,“ informuje ředitel a zdůrazňuje, že tato akce tak prezentuje i samotnou spolupráci a vzájemné propojení školy s firmami.

Během dnů otevřených dveří mohou osmáci a deváťáci spolu se svými rodiči navštívit školu, prohlédnout si její prostředí a technické vybavení a setkat se i se zástupci firem, v nichž řada absolventů školy nachází uplatnění. „Jsem rád, že rodiče i budoucí žáci jsou rok od roku více a lépe informovaní jak o škole, tak i o jednotlivých oborech a aktivně se zajímají o budoucí perspektivy,“ říká Jaroslav Kletečka.

Kdo nesoutěží, nevyhraje

„V každém ročníku se u nás objeví několik studentů, které škola hodně baví a věnují se dalším projektům i mimo vyučování. Ti se pak účastní nejrůznějších soutěží, stejně jako například Petr Fabík, který v loňském roce získal první místo na celostátní přehlídce soutěže Středoškolská odborná činnost. Petr si sám navrhl a na 3D tiskárně vytiskl planetovou převodovku.

Naše škola je úspěšná také v soutěži CNC programování. Dva roky po sobě jsme získali první cenu v celostátním kole, kterou jsme převzali v Praze přímo z rukou ministra průmyslu a obchodu,“ vyjmenovává ředitel některé z posledních úspěchů.

Zkušenosti z praxe jsou nejcennější

S výukou moderních technologií úzce souvisí také technické vybavení školy. A jak jsme se mohli sami přesvědčit, tady je opravdu na špičkové úrovni. „Byli jsme jednou ze dvou škol, které před pětadvaceti lety začaly se zaváděním softwarů CAD a CAM do výuky. Podíleli jsme se na přípravě učebnic i osnov, které se dnes hojně využívají na středních a někde i na vysokých školách,“ připomíná Jaroslav Kletečka.

Studenti mají k dispozici počítačové učebny se špičkovým softwarem pro modelování a obrábění, jejich vybavení je na úrovni vysokých škol. Škola dokáže studentům různý software také poskytnout zdarma pro domácí použití, například licence Campus od Microsoftu umožňuje žákům nainstalovat pět licencí MS Office i operační systémy. Díky dotacím z EU škola také vybavila dílny a rozšířila je o několik menších a jednodušších CNC strojů. Složitější stroje si pak studenti mohou vyzkoušet v rámci praxe přímo ve firmách.

Tato praxe je důležitou součástí výuky. Žáci tříletých oborů tráví ve druhém a třetím ročníku na praxi dokonce až 60 % vyučovacích hodin, žáci maturitních ročníků pak o něco méně. U oborů, ze kterých vycházejí konstruktéři, projektanti nebo technologové, bývají praxe čtrnáctidenní, a to vždy na konci roku. Podle ředitele si studenti sami vybírají, do které firmy na praxi půjdou, škola se jim snaží vyhovět. „Důležité je, aby měli ve firmách zázemí a někoho, kdo se jim bude věnovat. Pokud se cítí ve firmě dobře, jsou ochotni tam po skončení studia nastoupit. Dnes si mladí lidé pečlivě vybírají, cítí, že je o ně zájem.“

Máme plány, ale chybějí odborní učitelé

Škola má směle našlápnuto k dalším modernizacím a rozšiřování technického vybavení. Připravuje například projekty Obnovitelné zdroje energií nebo Konektivita. V plánu je také vybavení učebny pro elektrotechniku a měření. Druhé pracoviště školy by mělo v brzké době díky Žďasu rozšířit své prostory o svařovnu. Vznikne zde i moderní učebna obrábění a robotické pracoviště, které se studenti budou učit programovat i obsluhovat.

„Aktuální bohužel začíná být otázka nedostatku odborných učitelů,“ posteskl si na závěr naší návštěvy ředitel školy. „Nové metody, digitalizace, Průmysl 4.0. – to všechno jsou témata, která by měl učit nejlépe člověk s několikaletou praxí ze skutečné firmy. Jinak postupně ztratíme schopnost vybavit studenty znalostmi, které by odpovídaly realitě.“

Text: Vlasta Piskačová

Foto: archiv VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2018 na straně 8-9.