Robotizace, automatizace, digitalizace

Co se skrývá za cizími slovy?
Text Zuzana Janíčková, Foto archiv Avex Steel Products TECH EDU 2 / 2018

Robotizace, automatizace, digitalizace, Průmysl 4.0, kaizen – všechna tato slova zaplavují v poslední době média, skloňují se napříč firmami a v různých školeních se to jimi jen hemží. Ale co to skutečně je a co to znamená pro firmy?

V první řadě je důležité neudělat chybu již na počátku projektu robotizace a automatizace, který vnáší více techniky nejen do světa výroby. Jasná definice toho, čeho a jak chceme dosáhnout a co by nám to mělo přinést (čísla vám pomohou vždy otevřít oči), je alfou a omegou pro další úspěšné pokračování rozvoje a následného zavádění právě Průmyslu 4.0. Pokud nezvládnete tuto část, přijde velké zklamání nejen v oblasti nemalých zmařených investic, ale také vaší energie.

Jestliže byl či je projekt robotizace a automatizace dobře uchopen, firmě to přinese kýženou pozitivní ozvěnu v podobě zrychlení, úspor v mnoha oblastech a kvalitě produkce. Samozřejmě v tomto momentu je velmi důležité nezapomenout komunikovat s vašimi zaměstnanci. Proč? Protože pokud nebudete se svými lidmi probírat své záměry do budoucna při tak významných změnách, stane se vám, že vzniknou zbytečné fámy a mylné interpretace toho, co se uvnitř firmy bude dál dít.

Lidé znejistí, budou zmatení, někteří začnou odcházet. Proto je nezbytná kompaktní a upřímná komunikace. Vtažení zaměstnanců do projektů tak, aby se postupně seznamovali s novými technologiemi, postupy a případně se doškolili v dovednostech, které jsou pro zaváděné systémy nezbytné. Nejen, že jim dáte najevo, že s nimi počítáte do budoucna a jsou pro vás důležití, ale získáte tak spokojené a oddané spolupracovníky.

Robotizace a automatizace se totiž ne vždy rovná úplné náhradě lidských sil. Pomůže vám spíše doplnit chybějící lidské kapacity a současně zrychlit a zkvalitnit vaše produkty či služby. Éra koexistujících robotů je přeci jen teprve před námi.

Pokračování příště.

Text: Zuzana Janíčková

Foto: archiv Avex Steel Products

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2018 na straně 18.