Mladí vývojáři nechtějí zůstat v korporátní anonymitě

Text Věra Vortelová, Foto archiv TSE a Marka Nováka TECH EDU 3 / 2018

Vyvolat zájem dětí o techniku nemusí být až tak složité, pokud se na konkrétních výrobcích přesvědčí, že mohou být užitečné i jim. Vedoucího úseku vývoje a technologie Jaroslava Křepelky a vedoucí personálního úseku Kláry Kočerové z českobudějovické společnosti TSE, která uchopila problém za správný konec, jsme se zeptali, co u nich ve firmě dělají pro to, aby neměli ani v budoucnu o kvalitní zaměstnance nouzi.

Co myslíte, je dobré cílit spíš na rodiče, nebo se zaměřit přímo na děti?

Hodně záleží na věku. Podle našich zkušeností jsou při výběru profese ovlivňováni rodiči hlavně nejmladší studenti, starší se většinou rozhodují podle svého uvážení.

A jak oslovujete ty nejmladší?

Naše společnost se snaží získat nejmladší žáky především prostřednictvím zážitkových akcí orientovaných na podporu technických oborů, jako je Den s technikou v Českých Budějovicích. Tam představujeme naše výrobky, počínaje těmi, které zachraňují životy novorozencům, až po ty, jež jsou používány v sériově vyráběných automobilech. Tato akce má u dětí i jejich rodičů velký ohlas.

Na vysokých školách se aktivně účastníme veletrhů pracovních příležitostí, na nichž studentům prezentujeme naše produkty a moderní technologie, které využíváme. Těší nás, že novorozenecké inkubátory i další výrobky zdravotní techniky studenty zajímají. Je to umocněno i tím, že nejsme zahraniční koncern, ale inovativní česká firma s produkty, které sama nejen vyrábí, ale i vyvíjí a exportuje.

Jak dlouho a s kterými školami spolupracujete?

Již před několika lety jsme začali spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokým učením technickým v Brně a Českým vysokým učením technickým v Praze. Ze středních škol jsou to Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích a Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola v Písku. V rámci projektu i­KAP navazujeme vztahy také s jihočeskými základními školami. Žáci mají příležitost u nás ve firmě na vlastní kůži zažít, co obnáší profese, která je oslovila. Pro studenty máme připravena pracoviště, na nichž si vyzkouší jednoduché manuální práce a seznámí se se základními dovednosti v oboru elektrotechniky.

Podle jakých kritérií si vybíráte, která vzdělávací zařízení oslovíte, a jakou formou probíhá vzájemná komunikace?

Školy vybíráme podle zaměření, oboru, regionální působnosti a podle toho, jaké studenty ke spolupráci s naší firmou hledáme. Vzhledem k naší odbornosti jde převážně o technicky zaměřené studenty v oboru elektrotechniky a strojírenství. Spolupráce mezi školami a studenty a TSE probíhá vždy na dlouhodobé bázi, abychom docílili co nejlepších společných výsledků a měli možnost se co nejlépe poznat.

Kteří pracovníci TSE se studentům věnují?

Jsou to zaměstnanci z vývoje, technologického či personálního úseku, ale i jednotliví pracovníci z výroby. Protože část naší produkce představují finální výrobky, mají studenti příležitost seznámit se s nimi od návrhu přes vývoj až po výrobu. Studenty středních škol, kteří u nás absolvují povinnou praxi, většinou umisťujeme přímo do provozu, aby zažili všechny procesy výrobního cyklu. U studentů vysokých škol přihlížíme k jejich studijnímu zaměření. Nejlepší studenti technických oborů si u nás mohou vyzkoušet i práci ve vývoji zdravotní techniky.

Další oblastí spolupráce je vedení absolventských prací a jejich oponentura. V tomto případě se studentům věnují především naši kolegové z vývojového oddělení.

Bez praxe přijde tvrdý pád do reality

Co by měli studenti vědět, než k vám nastoupí na praxi?

Počítáme s tím, že většinou o práci ve výrobní společnosti nevědí nic. Proto se jim snažíme během relativně krátké praxe ukázat, jak vypadá každodenní chod firmy, a začlenit je v rámci možností přímo do výrobního procesu. Podle našich zkušeností však má úroveň praktické přípravy studentů středních škol v České republice klesající tendenci. Absolventi pak bývají po zařazení do pracovního procesu nemile překvapeni.

Co všechno se mohou u vás naučit?

Naučí se týmové práci a získají povědomí o systémech řízení kvality produktů. To hlavní, s čím by měli z TSE odcházet, je vědomí, že to, co se ve škole učí, má smysl a bude se jim hodit v jejich povolání.

O co se studenti na praxi zajímají nejvíc?

Nejvíc je zajímá, jak výrobky, které pomáhají vyrábět, fungují. Čím to, že inkubátory jsou za všech okolností bezpečné? Jak probíhá testování vyrobených kusů? Ale také, jaký by měli v TSE plat a kde by se mohli uplatnit.

V čem jsou šikovnější než předchozí generace a co jim moc nejde?

Současná generace perfektně zvládá informační technologie a orientuje se na internetu, postrádáme však u ní manuální zručnost. Třeba utáhnout správně šroub nebo připájet součástku bývá pro většinu z nich tvrdý oříšek.

Mají zájem u vás zůstat i po absolvování školy?

Po ukončení studia k nám absolventi nastupují především na pozice ve vývoji a v technickém úseku. Někteří například psali diplomovou práci na téma novorozenecké inkubátory a po vysoké škole k nám nastoupili do vývoje.

Jaké mají perspektivy profesního růstu a mzdového ohodnocení?

V první řadě se snažíme obsazovat nově vzniklé pracovní pozice současnými zaměstnanci, a tím zajistit kariérní růst především jim. Příkladem jsou současní vedoucí výroby a kvality, kteří začínali svou dráhu v TSE jako dělníci ve výrobě. Takový vedoucí pak zná práci svých podřízených od A do Z a dobře ví, co která pozice obnáší.

Většina absolventů škol bez praxe má v otázce finančního ohodnocení příliš „velké oči“. Naše společnost poskytuje v regionálním srovnání nadprůměrné platy, ale jedná se o zkušené pracovníky, kteří jsou u nás zaměstnáni již delší dobu.

Vaším asi nejznámějším spolupracovníkem byl Marek Novák, vítěz v mezinárodní soutěži mladých techniků Intel ISEF a v současné době již úspěšný vynálezce a spoluzakladatel start-upu X.GLU, s nímž náš časopis publikoval rozhovory v minulých letech. Kdo ho objevil?

O Marku Novákovi před lety četl majitel společnosti pan Karel Fiedler v novinách. Článek se týkal Markova ocenění v Intel ISEF za návrh hodinek s EKG. Pana jednatele téma tohoto vynálezu, který úzce souvisí se zdravotní technikou, již TSE vyvíjí i vyrábí, zaujalo a Marka Nováka oslovil. Již jako student gymnázia přinesl do firmy spoustu nápadů, dva z jeho přístrojů jsme uvedli na trh a vyrábíme je dosud. Nyní již renomovaný vynálezce se stále podílí na vývoji novorozeneckých inkubátorů a dalších výrobků zdravotní techniky naší provenience.

Poštěstilo se vám objevit ještě nějaké další výrazné technické talenty?

Stále se zajímáme o mladé talenty, ale žádný podobného formátu jako Marek se zatím neobjevil. Na druhou stranu je potěšující, že se nám díky jedinečnému zaměření společnosti vždy celkem rychle daří najít nové kolegy do technických pozic. V oboru elektrotechniky je však situace méně růžová.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv TSE a Marka Nováka

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 3 / 2018 na straně 4-6.