Naučme děti hospodařit

Text ČPP, Foto archiv ČPP a Shutterstock TECH EDU 3 / 2018

Vyznat se ve financích a být dobrým hospodářem, to by měli děti naučit hlavně rodiče. Rozumným přístupem k financím by jim měli jít příkladem, ovšem mnohdy jsou to právě oni, kteří finanční gramotnost postrádají. Proto je třeba se jí věnovat ve školách, a to hlavně na základních. Děti by se měly naučit znát hodnotu peněz, vědět, kde se peníze berou a jak s nimi správně zacházet. Že platí princip „něco za něco“ a že ani bankomat není bezedný. Měly by se naučit vnímat cenu zboží, umět s financemi nakládat… Pomocnou ruku školám v tomto směru nabízí od letošního školního roku také Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP).

Ve školním roce 2018–2019 ČPP plánuje rozjet pilotní projekt a proškolit ve finanční gramotnosti přibližně dvě stovky žáků šestých až devátých tříd na ZŠ Jižní v Praze 4. „Na základě této zkušenosti chceme systematizovat náš vzdělávací program finanční gramotnosti a rozšířit ho na další školy mimo Prahu, neboť podle našeho názoru je právě tento typ osvěty nyní velice potřebný v regionech,“ zdůrazňuje personální ředitelka ČPP Marcela Novotná. „Přednostně bychom se zaměřili na příhraniční oblasti, kde je statisticky největší výskyt předluženosti a exekucí,“ dodává.

Pojišťovna se již řadu let věnuje podpoře různých komunitních projektů a programů s celospolečenským přínosem. Pravidelně věnuje finanční i nefinanční prostředky organizacím vyvíjejícím aktivity v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací, sportovní a ekologické. V loňském roce ČPP také podepsala evropskou Chartu diverzity, letos získala 1. místo v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel OZP (osob se zdravotním postižením). „Klíčové skupiny, kterým se v oblasti diverzity věnujeme, jsou kolegyně na rodičovské dovolené, zaměstnanci se zdravotním handicapem, zaměstnanci věkové skupiny 50+ a právě studenti ZŠ a SŠ, které ČPP vzdělává ve finanční gramotnosti,“ uvádí Marcela Novotná.

ČPP je také nositelem stříbrného certifikátu v soutěži TOP Odpovědná firma v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci za svůj dobrovolnický program. V dobrovolnictví se angažuje téměř polovina všech jejích zaměstnanců i nejvyšší vedení společnosti. Pojišťovna ročně podpoří 50 neziskových projektů napříč celou Českou republikou, a věnuje tak přes 3000 hodin dobrovolnické práce.

Zdroj: ČPP

Foto: archiv ČPP a Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 3 / 2018 na straně 21.