Evropští studenti na letním akademickém kurzu v Brně

Navrhni si své zařízení, a už to jede!
Text Jan Přibil, Foto archiv BESTu TECH EDU 3 / 2018

Koncem června se do Brna sjeli vysokoškolští studenti z Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Maďarska, Srbska, Slovinska, Turecka, Španělska, Belgie a Slovenska na desetidenní letní kurz, aby se naučili nové dovednosti z oblasti průmyslové automatizace. Tuto jedinečnou akci pro ně připravila studentská organizace BEST (Board of European Students of Technology).

Absolvovali výuku pod vedením pedagogů z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, seznámili se s teorií průmyslové automatizace a její bezpečnosti, naučili se základy PLC (Programmable logic controllers) programování a nakonec vytvořili projekt, který následně odprezentovali. Ovšem nebylo to jenom o učení. Místní tým brněnských studentů pro ně zorganizoval nabitý program, takže odcházeli nejen s novými znalostmi, ale také s mnoha nezapomenutelnými zážitky.

Průmyslová automatizace pomocí PLC

Sledovat je při práci s PLC bylo poměrně zajímavé. Nelišili se totiž jenom v národnostech, ale i v dosavadních znalostech průmyslové automatizace. Někteří totiž byli přímo studenti elektrotechniky, zatímco jiní ji měli pouze jako koníčka. Proto všichni bez rozdílu absolvovali úvodní teoretickou část, kde se seznámili s teorií a praktickými základy a dále také s metodou analýzy rizik a racionálního rozhodování.

Pojem „průmyslová automatizace“ v sobě zahrnuje použití samočinných řídicích systémů pro ovládání technologických zařízení. Jednou z prvních přednášek akademického programu byla bezpečnost a soukromí v technologii, aby studenti znali riziko ohledně úniku dat, které může způsobit právě automatizace. Dále absolvovali přednášku o správných a bezpečných principech v inženýrství, kde se také dozvěděli, co může být ohroženo kvůli inženýrským vadám.

Následovaly trendy v průmyslové automatizaci. Na této přednášce se studenti seznámili s takzvanými automatizačními pyramidami i s metodou PLC a principem vrtačky.

V posledních dvou dnech kurzu účastníci pracovali v PLC laboratořích na projektu. Za pomoci svých vedoucích měli sestavit programový skript pohánějící zařízení napojené na PLC. Úkoly byly rovněž zajímavé, například implementovat algoritmus pro ovládání jednoduché křižovatky, chladicí zařízení velínu nebo automatický sklad.

Pro některé byla poměrně velká výzva daný projekt dokončit, protože řada z nich viděla PLC poprvé. Podle svých tvrzení byli zpočátku až zoufalí. Ale nakonec jim učitelé velmi pomohli a během projektu radili, takže se všem podařilo úkol zdárně dokončit. A tak mohli v závěru kurzu krátce odprezentovat své dílo před učiteli, organizátory i ostatními studenty a všichni byli s jejich výsledky nadmíru spokojeni.

Výlety, mezinárodní večer a zábava vůbec

Jak už jsme zmínili, za doprovodu brněnských studentů měli zahraniční účastníci letního kurzu možnost prohlédnout si Brno a jeho památky i zajímavá místa. Zavítali například do Labyrintu pod Zelným trhem nebo podnikli exkurzi ve starobrněnském pivovaru, kde byli svědky výroby a skladování piva a také viděli průmyslovou automatizaci v praxi.

A protože přijeli z různých zemí, přivezli do Brna kousek „exotiky“ a v rámci mezinárodního večera každý z nich předvedl typické jídlo a nápoj ze své vlasti. Vyrazili také na výlet do Lednice.

Jelikož se jedná o kraj dobrého vína, podívali se kromě lednického zámku i do vinného sklípku, aby okusili pravého moravského ducha a také viděli cimbálovou kapelu.

Zahraniční studenti byli z kurzu opravdu nadšení. Velice si pochvalovali přístup učitelů a ocenili, že měli zábavnější formu výuky než nudné opisování textu z přednášek a šprtání se ze skript. Ale velkou hodnotu mělo i to, že se na svém brněnském „dobrodružství“ bavili, zlepšili si angličtinu a našli si nové kamarády. A to je něco k nezaplacení. Loučení bylo kapku dojemné a všichni tvrdili, že by se chtěli do Brna jednoho dne vrátit.

Text: Jan Přibil

Foto: archiv BESTu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 3 / 2018 na straně 12-13.