Nastartujte se!

Jak se nemýlit při volbě oboru
Text Věra Vortelová, Foto archiv Salmonda TECH EDU 1 / 2019

„Na rostoucím zájmu o naši aplikaci jsme si ověřili, že to, co děláme, má smysl,“ říká jeden ze zakladatelů start-upu Salmondo Tibor Kučera. Inovativní firma z Brna získala třetí cenu v grantovém programu pro začínající mladé podnikatele Nastartujte se v kategorii Vzdělávání. Ten již několik let vyhlašuje Komerční banka ve spolupráci s partnery, jako je například Asociace malých a středních podniků ČR.

Nevíte, co dál? Zeptejte se Salmonda

Kariérové poradenství na základních a středních školách je často zanedbávaná oblast. Výchovní poradci jsou zahlceni jinou agendou a nemají kapacitu dostatečně se věnovat svým žákům v oblasti volby povolání. Proto se pětičlenný mezioborový tým Salmonda rozhodl vyvinout webový systém pro podporu kariérového poradenství na těchto školách. Webová aplikace má efektivně poskytovat poradenství většímu množství studentů v otázce volby dalšího studia a profesního zaměření. Zároveň je připravena tak, aby s jejími výstupy a metodikou mohli výchovní a kariérní poradci dále pracovat a využít ji ve své poradenské praxi.

„Salmondo je webová aplikace, která obsahuje řadu modulů – psychologických testů, dotazníků, sebehodnoticích modulů i dalších, například manažerských nástrojů, které žákům umožní lépe se poznat, a pomůže jim s plánováním studia a kariéry a udržením studijní motivace. Aplikace funguje velmi jednoduše. Žák se do ní přes webovou stránku přihlásí a postupně prochází jednotlivými moduly,“ říká Adam Benkovič, další ze zakladatelů start-upu.

Psychologické testy jsou připraveny s předními odborníky na osobnostní a zájmové testování, obecnou a sociální psychologii a přizpůsobeny českému prostředí tak, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a kvalita výstupů.

Jednoduše on-line

„Výchovní poradci i žáci velmi oceňují, že aplikace nevyžaduje žádnou instalaci a mohou s ní pracovat kdekoli přes webovou stránku a výsledky jednotlivých testů a dalších nástrojů mají k dispozici ihned. Žák je navíc může velmi jednoduše sdílet s výchovným poradcem, který je má v případě potřeby k dispozici jako podklad pro navazující osobní poradenství,“ doplňuje další ze zakladatelů Salmonda Libor Vošický.

Přes poměrně krátkou existenci služby ji v současné době již využívají tisíce studentů na desítkách škol celé České republiky. Díky podpoře krajů ji pak od letošního školního roku budou mít plošně k dispozici všechny základní školy v Jihočeském kraji a 40 vybraných středních škol v Jihomoravském kraji.

„Naším cílem je poskytnout školám a výchovným či kariérním poradcům nástroj, který jim pomůže efektivně a kvalitně plnit jejich poradenskou funkci, a dostat tak poradenství k většině studentů a škol. Aplikaci poskytujeme formou ročního paušálu, který se pohybuje v závislosti na počtu studentů mezi deseti až dvaceti tisíci korunami. Jako zdroj financování školy často využívají šablony určené právě na podporu kariérového poradenství,“ vysvětluje Tibor Kučera a dodává, že každý zájemce si může Salmondo vyzkoušet předem, protože část aplikace a testů je přístupná všem uživatelům zdarma.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Salmonda

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2019 na straně 10-11.