Výuka v kamionu? Ano! A každý den jinde

Text Vlasta Piskačová, Foto archiv BD Sensors TECH EDU 2 / 2020

Už v roce 2015 přišel Karel Mareček s projektem Virtuální škola a zahájil spolupráci se středními a základními školami ve zlínském regionu. Jeho cílem bylo vodit žáky na nejrůznější místa a ukazovat jim, jak věci ve firmách fungují. Začal také organizovat technické kroužky na základních školách. Dnes tyto aktivity probíhají v rozvinuté podobě ve spolupráci s dalšími firmami pod hlavičkou projektu VISC.

VISC podporuje nejen studenty v jejich přípravě na budoucí povolání, ale i firmy, které tak mají příležitost najít si správné zaměstnance z řad studentů. Školám pomáhá zvyšovat zájem studentů o techniku a v neposlední řadě podporuje i rodiče, kteří by měli své děti umět provést volbou povolání.

Objevování schopností a předpokladů

V rámci kariérového poradenství, které je nedílnou součástí projektu VISC, se mohou už páťáci lépe nasměrovat k tomu, co je doopravdy zajímá a pro co mají talent. Pomocí speciálně sestavených otázek si uvědomí, kde jsou jejich silné a slabé stránky. Žáci základních i středních škol mají také možnost prohlédnout si svůj vytipovaný obor či profesi „zblízka“, a to díky speciálním návštěvám ve firmách.

„Na tyto exkurze však nevodíme celou třídu, ale jen skupinku dětí, které zajímá konkrétní profese,“ vysvětluje Karel Mareček, majitel firmy BD Sensors. „U nás tak vidí, co přesně ten člověk dělá, a třeba se i zapojí do práce a něco si vyzkoušejí. Udělají si konkrétní představu o technických profesích. Ti, které to zajímá, k nám přijdou na brigádu a později u nás mohou pracovat.“ Celý projekt VISC je vlastně snahou o co největší zapojení studentů do praxe tak, aby se vzdělávali na míru potřebám konkrétních firem. Už dnes se mohou podílet na firemních zakázkách i pracovat ve firmách při studiu, na částečný úvazek. Firemní praxe pomůže studentům uspořádat si priority ve vzdělávání, naučí je hospodařit s časem, plnit úkoly a může jim dát zdravé profesní sebevědomí.

Kamion jako moderní učebna

Za budovou firmy BD Sensors parkuje červenobílý kamion s nápisem „Vezeme praxi do škol“. Je speciálně upravený a ve svých útrobách ukrývá učebnu, která pojme deset žáků. Její hlavní výbavou jsou stavebnice pro výuku elektroniky a hydraulických a pneumatických systémů. Nechybí ani audiovizuální technika, je zde také šatna a další zázemí.

Kamion začal jezdit mezi školami na podzim loňského roku a probíhají v něm převážně kroužky techniky pro základní školy v regionu. Po dohodě se školami v něm lze uspořádat také projektové dny, přednášky a další akce, jsou připravena témata pro žáky prvního a druhého stupně základních škol i pro střední školy. „Prvním žákem v mobilní učebně byl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček,“ říká pan Mareček s úsměvem, „pozvali jsme ho, když byl v našem kraji na návštěvě.“ Kamion se mu prý moc líbil.

Učebny s roboty

„V rámci projektu VISC jsme také vybudovali dvě učebny vybavené pro technické vzdělávání. Jedna je u nás ve firmě a druhá v partnerské firmě Ray Service. Žáci si v nich mohou vyzkoušet například pájení, lepení, ale také práci s roboty. Ne všechny to zaujme, třeba ze sedmi jsou jen dva, které to nadchne a chtějí přijít příště. Ale vidíme, že to má smysl,“ podotýká Karel Mareček.

Výčet aktivit, jimiž se firma BD Sensors podílí na technickém vzdělávání dětí, by byl dlouhý. „Kroužky, které organizujeme pro základní školy, vedou středoškoláci. Ty pro tuto práci připravujeme a platíme je. Stalo se také, že k nám přišel učitel z obchodní akademie, který učí programování, a chtěl vědět, co přesně a jak ve firmě programujeme, aby to naučil své žáky správně. Zaměstnali jsme ho při škole, už k nám dochází dva roky. Naše aktivity jsou různorodé, na výsledky se čeká řadu let.“

Přestože se Karel Mareček pouští do spolupráce se školami s nadšením a také například s radním Zlínského kraje Petrem Gazdíkem má v tomto směru dlouhodobé plány, příliš se mu nelíbí, že supluje roli státu. „Stát takové věci nedělá, školní osnovy jsou nevyhovující. Projevilo se to například nyní v době epidemie, kdy měli někteří učitelé i žáci problém s prací na dálku. I toto je třeba trénovat, aby dokázali lépe reagovat na nestandardní situaci,“ konstatuje šéf BD Sensors.

Text: Vlasta Piskačová

Foto: archiv BD Sensors

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2020 na straně 12-13.