Tour for the Future

Co se skrývá za tajemným názvem?
Text a foto MPO TECH EDU 4 / 2020

Ani cesta na Mars, ani návštěva virtuální společnosti 10.0. Jde o společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jehož cílem je seznámit žáky 8. a 9. tříd základních škol s novými technologiemi a podnítit jejich zájem o studium technických oborů.

„Duální vzdělávání je ve vyspělých zemích světa běžné. U nás se o něm dvacet let bohužel jen mluvilo, teď už konečně nabývá konkrétní podoby. Dostatek technicky zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je přitom základním předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů. Podpořit zájem o techniku má nově i pojízdná učebna, tedy projekt Tour for the Future. Nákladní automobil, který je upravený na pojízdnou učebnu, má od října do konce tohoto školního roku navštívit všechny kraje a vzdělávat žáky základních škol v celkem 35 městech a obcích,“ vysvětluje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček smysl a cíl projektu, v němž je zvláštní důraz kladen na rozvoj manuální zručnosti, technickou a digitální gramotnost, a to v kontextu průmyslu a technologií 4.0.

„V loňském školním roce jsme na čtyřiceti školách realizovali pilotní projekt Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností v základním vzdělávání. Šlo o komplexní přípravu na zavedení nového předmětu a vytvoření metodických materiálů pro učitele a sítě spolupracujících škol. A protože se vše podařilo, od školního roku 2020–2021 pokračujeme na šedesáti školách ověřováním nové vzdělávací oblasti rámcového vzdělávacího programu s názvem Člověk a technika,“ dodává ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Co všechno nabízí moderní učebna na kolech

Nákladní automobil se speciálně upraveným interiérem přiváží mimo jiné 3D tiskárny, notebooky a tablety s funkcí rozšířené reality. Vybavení umožní pořádání praktických workshopů, které může najednou absolvovat až dvanáct žáků. Druhé polovině žáků třídy s běžným počtem kolem dvaceti bude ve škole k dispozici kariérní poradce s informacemi o jejich možné profesní budoucnosti a požadavcích trhu práce. Programu pod vedením speciálního týmu lektorů se budou moci zúčastnit i pedagogové.

Délka jednoho workshopu v pojízdné učebně se plánuje na devadesát minut. Škola, z níž workshop absolvují nejméně tři pedagogové, bude mít možnost získat 3D tiskárnu od firmy Prusa Research a nápadník aktivit do výuky techniky od Univerzity Palackého v Olomouci.

„Technika je oblast, která se neuvěřitelně rychle vyvíjí. Proto zde víc než jinde platí, že musíme žáky učit to nejnovější, aby uměli na měnící se svět co nejlépe reagovat,“ dodává Tomáš Hamberger, poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu a gestor projektu Tour for the Future, který se realizuje v souladu s inovační strategií Czech Republic: The Country for the Future.

Zdroj: MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 4 / 2020 na straně 12-13.