Digitální pohotovost 4.0 - Platforma, kterou si připravili sami učitelé

Text MPO TECH EDU 4 / 2020

Na jaře ji přichystala skupina učitelů informatiky z Teplic nad Metují pro výuku na dálku po uzavření škol kvůli pandemii koronaviru. Chtěla školám a pedagogům umožnit dál vzdělávat žáky bez složité instalace a zakládání uživatelských účtů. V současné době využívá Digitální pohotovost 4.0 přes 300 škol po celé republice.

Platforma pro on-line výuku nabízí školám co možná nejjednodušší IT řešení v podobě jediného videokonferenčního nástroje, který funguje na rozesílání odkazů.

„Digitální kompetence a moderní technologie jsou jednou z našich priorit. Ani ve školství se bez nich neobejdeme, přičemž projekty, jako je Digitální pohotovost, ukazují, že to jde velmi jednoduše. Učitelé, kteří s Digitální pohotovostí 4.0 spolupracují, dokázali moderní platformu pro distanční vzdělávání využívat naplno, což nejen pomohlo s výukou, ale i při udržování sociálního kontaktu mezi učiteli a žáky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Již zapojené školy zvažují, že by nástroje pro výuku na dálku využívaly i za běžného stavu v rámci standardní školní docházky, případně pro rodičovské schůzky. On-line konzultace se žáky i rodiči probíhají v jednotném prostředí, v němž se využívají profesionální e-maily škol. Vše v rámci základního balíčku nástrojů, kdy jednoduché aplikace usnadňují jak komunikaci a výuku na dálku, tak administraci a samozřejmě jsou také v souladu s pravidly GDPR a zásadami kybernetické bezpečnosti.

Vzdělávání pro všechny

Podle jednoho z autorů projektu Tomáše Hambergera vítají Digitální pohotovost 4.0 zejména menší školy, jimž často chybí vybavení nebo programy potřebné pro on-line výuku. „Pomáháme jim stejně jako školám, kde ne všichni žáci mají vlastní digitální zařízení. Rovněž se snažíme upozorňovat na specifika jednotlivých škol, protože právě od nich se mimo jiné odvíjí to, zda a v jaké formě vzdělávání na dálku funguje, zavádějí ho či o něm uvažují.“ Autoři projektu tak mimo jiné plánují zmapovat reálné možnosti a potřeby základních a středních škol v oblasti on-line výuky, tedy skutečnou úroveň digitální infrastruktury škol, a také připojení na internet v místech, kde se školy nacházejí.

www.digitalnipohotovost.cz

Připravila: Věra Vortelová

Zdroj: MPO

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 4 / 2020 na straně 11.