Bez praxe nejsou koláče

Text Jana Jenšíková, Foto archiv DZS TECH EDU 4 / 2016

Nový Bor, Mladá Boleslav, Chomutov, Vsetín, Opava, Blansko. Nejen tato města spojil v minulých týdnech slogan „Bez praxe nejsou koláče“, který doprovázel soutěž pořádanou Domem zahraniční spolupráce (DZS) v rámci Evropského týdne odborných dovedností. Co vše nejen tato, ale i další iniciativy, které jsou letos novinkou v činnosti Evropské komise, přinesly? Hovořili jsme s Helenou Slivkovou, vedoucí Odboru odborného vzdělávání DZS, který Evropský týden odborných dovedností koordinuje v rámci České republiky.

I naše redaktorky se rozjely na akce, které pořádají školy a firmy v rámci Evropského týdne odborných dovedností, takže o něm v TECH EDU ještě uslyšíme. Můžete nejprve čtenářům tuto iniciativu představit?

Evropský týden odborných dovedností je iniciativou Evropské komise, která je vedena snahou o podporu a zviditelnění výsledků evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Vyvrcholí v týdnu od 5. do 9. prosince, ale nejrůznější akce na evropské, regionální i místní úrovni se ve většině účastnických zemí uskutečnily ještě v období před ním.

O jedné z nich, Sklářské noci, která proběhla v Novém Boru, píšeme už na následujících stránkách. Jak byste charakterizovala ty další?

Bylo to především více než dvacet dnů odborných dovedností ve středních odborných školách i firmách napříč republikou, ale také různé konference, setkání nebo webináře. Myslím, že mohu říci, že všechny charakterizoval cíl ukázat kvalitu odborného vzdělávání, přispět ke zvýšení jeho atraktivity a prestiže, vyzdvihnout jeho klíčovou roli při podpoře inovací a konkurenceschopnosti v Evropě, vysvětlit, jak může zlepšit zaměstnatelnost. Uspořádáním soutěže jsme chtěli ukázat pozitivní zkušenosti a příležitosti. A také inspirovat jednotlivce bez rozdílu věku, aby v sobě dokázali objevit své schopnosti a talent právě prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy.

S tím úzce souvisí také skutečnost, že Evropská komise v létě vyhlásila Novou agendu dovedností pro Evropu. Proč?

Přibližně 70 milionům Evropanů chybí dostatečná schopnost číst a psát a matematická gramotnost a téměř tři čtvrtiny obyvatelstva EU nemají dostatečnou úroveň digitálních dovedností. Tyto osoby jsou vystaveny vysokému riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Na druhé straně 40 % evropských zaměstnavatelů hlásí, že těžko hledá lidi se správnými dovednostmi pro růst a inovace. A současně mnoho dalších, zejména vysoce kvalifikovaných mladých lidí pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání ani ambicím. Je v tom disharmonie, kterou se musíme dlouhodobě snažit vyladit.

Nová agenda dovedností pro Evropu má za cíl lépe zhodnotit obrovský lidský kapitál, jímž disponuje. Zlepšit výuku a uznávání dovedností – od těch základních až po odborné, stejně jako průřezové a občanské dovednosti – a v konečném důsledku zvýšit zaměstnatelnost, přičemž nikdo by neměl být opomenut. Evropa bude podporovat špičkové dovednosti, které povedou k dalším inovacím a zvýšení konkurenceschopnosti.

Podle jakého klíče jste hodnotili účastníky vaší soutěže „Bez praxe nejsou koláče“?

Při výběru vítězných dnů odborných dovedností jsme ocenili například spolupráci škol s podniky a zaměstnavateli, kreativitu uskutečněných aktivit či zapojení osob se znevýhodněním. Akce pod heslem „Objev svůj talent“ se vyznačují velkou rozmanitostí, od dnů otevřených dveří pro žáky ZŠ, rodiče, pedagogy či odbornou veřejnost přes diskuze, konference, sympozia či roadshow. Kromě atraktivity návrhů jsme brali v úvahu také rozmístění akcí po celé republice, aby se poselství stojící za Evropským týdnem odborných dovedností dostalo do co možná nejvíce regionů. Všechny vítěze můžete zhlédnout na interaktivní mapě na našich stránkách.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 4 / 2016 na straně 10-11.