Vážení čtenáři,

Text Karel Havlíček TECH EDU 1 / 2019

Česká republika míří mezi technologické lídry. Vláda totiž na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace schválila jeden z nejodvážnějších projektů poslední generace. Inovační strategie s názvem Czech Republic: The Country For The Future vytyčuje nové vládní priority, které by nás měly do roku 2030 posunout mezi elitu Evropy.

Úplně nový systém hodnocení výsledků výzkumu. Navýšení celkových výdajů na vědu na 3 % z HDP do dvanácti let. Propojení výzkumných a inovačních center s potřebami komerční sféry, změna řízení velkých výzkumných infrastruktur, posílení výzkumných klastrů a budování superhubů v oblasti pokročilých technologií. Implementace polytechnické výuky na základní školy, zavedení vzdělávání s duálními prvky na střední odborné školy a propojení univerzit s průmyslem. Digitalizace státu, ekonomiky a společnosti. Nová patentová strategie. Rozvoj mobilní a stavební infrastruktury. Cílená podpora investičních projektů spojených s výzkumem a vývojem. Národní politika pro zakládání, financování a rozvoj start-upů a spin-offů.

To jsou hlavní pilíře ambiciózního plánu, na němž pracovala třicítka osobností z řad podnikatelů, manažerů, vědců, akademických pracovníků a zástupců ministerstev. Paralelně spouštíme aktivitu spojenou s inovovanou prezentací Česka. Země příběhů, úžasné historie a malebných zákoutí se začíná nově prezentovat kampaní, která se zaměřuje na zviditelňování našich úspěchů v oblasti nových technologií, vědy a inovací. Zahledění do minulosti začínáme střídat pohledem do budoucnosti. Přestáváme lákat na nízké mzdy a levné pivo a v rámci velké světové tour začínáme ukazovat české objevy, inovativní osobnosti, úspěšné vědce a progresivní podnikatele. V Singapuru, Bangkoku, Dillí, Davosu, Tel Avivu a naposledy ve Washingtonu jsme tak mohli představit tamním státníkům, vědcům, podnikatelům a manažerům, že Česká republika je „country for future“.

TECH EDU již pátým rokem předává tuto esenci do českých škol a firem. Každý kamínek v mozaice má velkou hodnotu.

Karel Havlíček, místopředseda RVVI a hlavní autor

Inovační strategie ČR 2019–2030

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2019 na straně 3.