Vážení čtenáři,

Text Karel Havlíček TECH EDU 2 - 3 / 2019

Ti, kteří čtou TECH EDU pravidelně, si možná vzpomínají, že začátkem roku jsem vás jako člen vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace informoval, že vláda přijala Inovační strategii nazvanou Czech Republic: The Country For The Future. Vizi, na které se podílely desítky nejlepších tuzemských vědců, výzkumníků, podnikatelů a manažerů. Její přijetí u nás i ve světě předčila všechna očekávání. Není týden, abychom nezaváděli nová opatření inovativního charakteru, vše v dikci celé strategie. Od změn ve financování a hodnocení vědy přes podporu start-upů a zavádění polytechnické výuky až po budování chytré infrastruktury. Výborně se osvědčilo i nové označení České republiky evokující změnu, technologie, pokrok a kvalitu.

Proto na nic nečekáme a připravovanou vládní Národní hospodářskou strategii 2030 opíráme právě o naši inovační koncepci. Jasně tím říkáme, že v další dekádě budeme směřovat k přidané hodnotě, finální produkci a nezávislosti. Hospodářská strategie vytyčí naše budoucí pozice v oblasti průmyslu, energetiky, výzkumu, pracovního trhu nebo například rozvoji regionů. To vše provážeme s požadavky na systém vzdělávání a pokročilé technologie. Středobodem bude i smart ekonomika. Popíšeme ambice chytrého průmyslu, energetiky a zemědělství. Budeme se ale věnovat i chytré krajině, dopravě nebo chytrému obchodu.

To, že naši budoucnost opíráme o vědu a inovace, je zcela zásadní sdělení. Pouze investice do výzkumu a vývoje nám umožní udržet se v evropské špičce, a tím i v elitní skupině zemí, kam jednoznačně patříme. Máme k tomu velmi dobrou vzdělávací i technologickou infrastrukturu, kvalitní pracovní sílu i špičkové výzkumné zázemí. Znamená to ale, že nesmíme povolit a směr, který jsme vytyčili inovační strategií, musíme udržet. Investice tímto směrem nejsou populistickým, ale vysoce odpovědným gestem a výsledky uvidíme ve střednědobém horizontu. Pokud se toto podaří, bude to možná jeden z nejdůležitějších počinů naší vlády.

Osobně pro to udělám vše.

Karel Havlíček, místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr průmyslu a obchodu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 - 3 / 2019 na straně 3.