Vážení čtenáři,

Text Robin Čumpelík TECH EDU 2 / 2020

Česká republika se řadí mezi středně velké ekonomiky, ale troufám si tvrdit, že co se týká inovací a rychlých řešení ve složitých dobách, vyniká. Nezdolné odhodlání a naše přirozené kutilské vlohy se osvědčily právě v nelehkých uplynulých měsících. Tvořivost jednotlivců, komunit a průmyslu jako celku se projevila ve správnou chvíli.

Náš stát sklízí za svou pohotovou reakci na pandemii obdiv i v zahraničí. Například jako jeden z prvních na světě reagoval programem Czech Rise Up, který v duchu inovační strategie podporuje transfer technologií, rozvoj inovativního prostředí a sdíleného know-how v boji proti covidu-19. Jde o konkrétní nástroje, které přispívají k rozvoji nové ekonomiky, a na takových bychom měli pracovat i nadále.

Věřím v budoucnost českého průmyslu, který bude založen na přidané hodnotě, silném transferu technologií, rozvoji inovačního potenciálu a podpoře kreativního průmyslu. V těchto odvětvích můžeme jednak navázat na silnou historii, zároveň máme také perfektní infrastrukturu, ale hlavně schopné a tvořivé lidi. Myslím si, že bychom měli usilovat o hledání rovnováhy a podpořit ekonomickou soběstačnost naší země jako celku a spolu s tím i český export ve spolupráci s evropskými partnery.

Současnou krizi vnímáme od prvních hodin jako složitou situaci, kterou však lze využít také jako příležitost pro zdokonalování se. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu proto podporujeme pilotování nových nástrojů, technologické projekty a digitalizaci řízení procesů. Společně s kolegy z CzechInvestu, CzechTrade, Hospodářské komory ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími subjekty mimo jiné rychle stavíme a spouštíme nové služby pro podporu růstu českého průmyslu, mezi nimiž byla také platforma Spojujeme Česko nebo Linka 1212.

Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste se k pandemii postavili čelem a projevili kreativitu, statečnost, součinnost a pozitivní přístup. Příkladů máme desítky a na dalších stranách se dočtete o některých z nich víc.

Text: Robin Čumpelík


Robin Čumpelík, koordinátor Inovační strategie a člen pracovní skupiny Nová ekonomika, technologie, digitalizace a inovace poradního orgánu Národní ekonomické rady vlády (NERV)

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2020 na straně 3.