Když máte za spolupracovníka robota

Text Vlasta Piskačová, Foto archiv Recutech TECH EDU 2 / 2016

Pokud je nám v zimě v uzavřených prostorách příliš teplo, otevřeme okno a vpustíme dovnitř čerstvý vzduch. Přemýšleli jste ale nad tím, že vzduch, který do místnosti přichází, je příliš studený a přeci jen chvíli trvá, než se ohřeje na příjemnou teplotu? Vytápění je drahé a těmto ztrátám energie lze předcházet. Existuje zařízení, kterému se říká rekuperace. Díky němu dokáže teplý vzduch, který odchází ven, předehřát ten studený, co jde dovnitř. V létě umí rekuperace dokonce přiváděný vzduch zchladit. Hlavní částí každé rekuperační jednotky je výměník tepla. To je zvláštní těleso poskládané ze spousty plechových desek, tzv. lamel. Mezi nimi dochází k předávání tepla nebo chladu.

Malé výměníky váží třeba jen pět kilogramů, existují však také velké o hmotnosti až 80 kg. A není vůbec jednoduché takový výměník vyrobit. Středně velký má v sobě ukryto okolo dvou stovek lamel; ty jsou spojené zalemováním a schované do plechového pláště. A musí dobře těsnit.

Pardubická firma Recutech, kterou jsme navštívili, tepelné výměníky úspěšně vyrábí a vyváží takřka do celého světa. Zdejší výrobní linka patří k těm nejmodernějším technologiím, jaké lze u nás vidět, a je naprosto jedinečná. Během 24 hodin vyrobí okolo sto padesáti výměníků. Za měsíc se na ně spotřebuje až půl milionu lamel. Ty Recutech vyvinul ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Čisto, světlo a ticho

Hned po příchodu do krásné a prostorné výrobní haly nás překvapilo nejen čisto a tichý chod strojů, ale dokonce slunce, které svítilo skrz stropní okna dovnitř. Ujal se nás výrobní ředitel Roman Svoboda a ukázal nám ty nejzajímavější části produkce. Hala má rozlohu 2500 m² a celá výrobní linka se skládá ze tří částí. Na jednom pracovišti se složí celý registr lamel, které se zalemují přes sebe, na dalším se provádí jejich lepení a na závěr probíhá měření a kontrola. Na obsluhu této automatizované linky stačí pouze tříčlenný tým pracovníků.

Plně automatizovaná výrobní linka pracuje s mnoha daty. Všechny stroje jsou řízené počítačem a napojené na systém MES (Manufacturing Execution System), který data sbírá a shromažďuje. Z údajů se pak dá vyčíst například efektivita jednotlivých strojů, prostoje, lze vyhodnotit, jak rychlá je obsluha a jak rychle se daří odstraňovat různé závady nebo provádět čištění. Ze všech těchto čísel se počítá OEE (Overall Equipment Effectiveness). A co to je? Je to údaj, který se uvádí v procentech a nazývá se efektivita výroby. Firma Recutech dosahuje hodnoty 80 %, což je velmi dobré číslo. Do výpočtu se zahrnuje i čas, kdy stroje nepracují a provádí se na nich údržba nebo se přenastavují na jiný typ výrobku. Je důležité, aby i tyto časy byly co nejkratší.

Obsluha dostává přesnou nápovědu

Lidé, kteří zde pracují, dokážou díky tomuto systému obsluhovat až šest strojů najednou. Velký monitor, který tak trochu připomíná informační tabuli na nádraží, přesně ukazuje, ke kterému stroji je potřeba jít a například vyndat výrobek nebo doplnit materiál. Stroje také umí přesně vyhodnotit svoji vlastní závadu a určit, co je potřeba udělat. Mají přednastavenou databázi závad, obsluha tedy dostane konkrétní pokyn, například: vyměnit čidlo 21.

Systém, který řídí automatickou linku, je propojený s hlavním informačním systémem firmy. Ten však už v sobě zahrnuje nejen výrobu, ale i ekonomiku, nákup, logistiku a expedici. Jakmile se začne vyrábět určitá konkrétní zakázka, obsluha linky přesně vidí, kolik bude potřeba jednotlivých dílů a ty se pak samy odepisují ze skladu. Vše se automaticky počítá. To je důležité i proto, aby byl vždy ve skladu připraven dostatečný počet dílů a aby bylo vše sladěno i s dodavatelem lamel. Poté, co se výrobek složí, systém vytiskne jeho čárový kód, který putuje s výrobkem dál.

Robot zvládne vysokou teplotu i těžkou práci

Naši pozornost upoutalo robotizované pracoviště. „Lamely se musí opláštit a utěsnit,“ vysvětluje výrobní ředitel Roman Svoboda. „To dokáže udělat robot sám a velmi to zrychluje celý výrobní proces.“ Výměníky jsou často velké a hodně těžké a manipulace s nimi by byla fyzicky náročná. K lepení se používá tavné lepidlo, které má pracovní teplotu 180 °C, což by bylo pro člověka nebezpečné. Operátor jen zakládá plechové díly do zásobníku a spouští zařízení. Robot se neumí sám zastavit, proto zde platí hodně přísné bezpečnostní předpisy.

„Tento robot byl vyroben ve Švédsku, je velmi přesný a spolehlivý. Správně naprogramovat ho dokáže jen odborník. Takových lidí je bohužel velmi málo, někdy musíme i čekat,“ posteskne si Roman Svoboda a dodává, že naštěstí jsou zásahy spíš ojedinělé.

Zkouška spolehlivosti

Firma Recutech se chlubí tím, že její výměníky mají stoprocentní těsnost. „Každý výměník vyzkoušíme a jeho těsnost kontrolujeme,“ objasňuje výrobní ředitel. „To, že dokážeme garantovat vlastnosti výměníku, je naše velká výhoda před konkurencí.“ Pro měření těsnosti je ve výrobní hale umístěno speciální zařízení, které řídí počítač. Přes čárový kód načte parametry výměníku a automaticky se nastaví. Do výměníku se pak vhání vzduch pod tlakem 250 Pa a porovnává se, kolik se ho ztratí. Celé měření trvá jednu minutu a těsnost výměníku je vyčíslená na štítku s čárovým kódem. A to už je cílová rovinka v plně automatizované výrobní cestě výměníků z Recutechu, které díky vyspělým technologiím obstojí i před nejnáročnější světovou konkurencí.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2016 na straně 16-18.