Úvodník

Text Karel Havlíček TECH EDU 1 / 2018

Tašky na střechy lze bezpochyby importovat z Číny. Pokrývače nebo klempíře zatím těžko. I to je důvodem, proč musíme s praporem v ruce hájit zájmy řemesel a profesních cechů. Pokud totiž nezačneme místo slov konečně činit, hrozí, že nám brzy začne skrze děravou střechu téct do bot. Počet absolventů řemeslných oborů je totiž na polovině toho, kde byl před dvanácti lety, přičemž v oborech stavebních nebo nábytkářských je situace ještě horší. Že je to z části dáno přirozeným demografickým vývojem, je sice fakt, který ale zákazníka příliš nezajímá. Uklidnit nás nesmí ani skutečnost, že se pokles již třetím rokem neprohlubuje nebo že obory strojírenské či elektro nepatrně posilují. V některých regionech dnes totiž končí školu ve srovnání s nedávnou minulostí pouze desetina zedníků, čalouníků, truhlářů nebo řezníků.

Pokud chceme situaci zvrátit, nemá cenu opakovat fráze o zlatém dnu řemesla či nostalgicky vzpomínat na dílnu a montérky našeho dědečka. Začít musíme u malých dětí, změny musí nastat na úrovni středních škol a velký kus práce nás čeká i v prezentaci vzorů skutečných osobností svých oborů. Na nic proto nečekáme a od prvního dne nové vlády jsme její členy, včetně premiéra, zapojili do legislativního procesu podpory tradičních profesí.

V tuto chvíli připravujeme opětovné zavedení praktické výuky do základních škol. Nikoliv ovšem pouze na bází dláto, pilník, kladívko, ale propojujeme ruční práci s novými technologiemi. Zahájili jsme velké tažení za rozvoj duálního vzdělávání, založeného na tom, že teorii profesního vzdělání zajistí škola, praxi místní zaměstnavatel, vše za podpory státu a kraje. Rozjíždíme podporu mistrovských zkoušek, které odliší skutečné mistry svého oboru od „hodinových manželů“ a podpoří profesní respekt a vztah k oboru. S mimořádnou intenzitou zapojujeme řemeslníky do aktivit příslušných cechů, které opětovně musí plnit roli odborného garanta profese.

I proto jsme vytvořili Řemeslnou radu tvořenou třicítkou nejvýznamnějších cechmistrů, která pravidelně zasedá za účasti předsedy vlády. I proto postupně zastřešujeme všechny tuzemské aktivity a organizace zviditelňující řemeslo. I proto na denní bázi medializujeme příběhy malých řemeslníků a na všech vládních a parlamentních platformách hájíme jejich zájmy. Držíme palce všem, kteří se nebojí v době čtvrté průmyslové revoluce otevírat témata spojená s profesním umem a vztahem k ruční práci. A i proto jsem od začátku velkým fanouškem TECH EDU, které již čtvrtým rokem ukazuje, jak citlivě a vkusně propojovat firmy a školy či jak propagovat nejen technické obory, ale i vědu a výzkum. Můj respekt je o to větší, že tak vydavatel TECH EDU činí bez koruny grantových či dotačních zdrojů, za finanční podpory svých dlouhodobých partnerů nebo klasické inzerce.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2018 na straně 2.