Tajemství dopravníkových pásů aneb Když svaly a mozek spolupracují

Text Libor Sedláček, Foto archiv Gumexu TECH EDU 2 / 2018

Přečetl jsem dost článků o automatizaci, obdivoval rychlost a přesnost robotů, stejně jako sleduji první robotku Sophii, která má dokonce státní občanství. Zároveň vítám spojení informací z výroby a firemních zákazníků díky Průmyslu 4.0.

A stejně mám pocit, že zakázková výroba není totéž co chrlení sériových výrobků. I ty se mnohdy tváří, že jsou vyrobeny zakázkově, protože uživatel měl možnost si zvolit jinou barvu nebo úroveň výbavy, ale ve skutečnosti ty odlišnosti nijak zásadní nejsou. Jedna z našich specializací je ovšem stoprocentně zaměřena na zakázkovou výrobu. Jde o výrobu dopravníkových pásů.

I pásový dopravník je věda

Z čeho se vlastně celý dopravník skládá? Představme si nosnou konstrukci stroje, na níž vidíme otočné válečky. Ty fungují jako pevná pojezdová dráha pro pohyblivý pás z pryže, textilu či plastu. A po něm se přepravuje materiál. Pásový dopravník zajišťuje přepravu materiálu buď ve vodorovné, nebo v šikmé poloze (takto je např. dopravován písek nebo štěrk na stavbách, drcený kámen v kamenolomech). Trochu jinak funguje korečkový dopravník – ten je určen zejména pro zdvihání tekutých nebo kašovitých hmot pomocí korečků (to jsou speciální nádoby připevněné přímo na dopravníkový pás). Tímto způsobem se dopravují třeba sypké hmoty z vody – při těžbě mokrého písku apod.

Dopravníkové pásy jsou spotřební materiál. Stejně jako například tenisky nebo pneumatiky. Po určitém čase, který je závislý na způsobu namáhání, době používání, péči a dalších faktorech, je potřeba pás vyměnit. A protože dopravníky jsou často součástí malých či velkých průmyslových celků, je jejich funkčnost pro provozovatele velmi důležitá. Podobně jako nám v žilách koluje krev ze srdce do všech částí těla, používají se dopravníky k přepravě sypkých látek nebo pevných materiálů z bodu A do bodu B.

Když provozovatel při údržbě zjistí, že je pás poškozený a neopravitelný, nastupují montéři z Gumexu. Nejdříve pás zaměří a naši specialisté vyberou jeho správný typ. Montéři v našich dílnách připraví na speciálních řezačkách pás v požadované šíři a délce z velkých rolí. S tímto polotovarem už míří k zákazníkovi. Následuje demontáž původního pásu a nasazení nového. Ten je v dané chvíli ještě nespojený. Dopravníček může být velmi krátký, dokonce v řádu desítek centimetrů, ale ve velkých skladech nebo výrobních dílnách jeho délka dosahuje třeba až desítek metrů a jeho hmotnost se pohybuje i v řádech několika set kilogramů.

Pevnost závisí na nejslabším článku

Takže máme perfektně připravený pás a potřebujeme jej spojit. Lidová moudrost o řetězu, který je tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek, platí stoprocentně i pro pás. Aby byl spoj dokonale pevný, jednotlivé vrstvy pásu rozdělíme separovacím zařízením. Tato separovačka umí jemnými noži pás, jehož síla je například 3 mm, rozdělit na tolik vrstev, kolik má dopravníkový pás v sobě integrovaných textilních vložek. Takže například na tři tenké vrstvičky. Pro názornost si představte krajíc chleba vysoký například 10 mm, který byste položili na stůl a udělali z něj deset krajíčků o síle 1 mm. Pravděpodobně by šlo o nebezpečný úkon s velmi nejistým výsledkem.

Po separaci vrstev následuje příprava prstového spoje. Ten se používá právě proto, že pás rozdělený ve své šířce na jednotlivé prstíky a následně tepelně spojený je velmi pevný. Také není náchylný k lámání v místě ohybu. I tento krok vyžaduje od montéra precizní práci s prstovacím strojem.

Následuje finále

Pás je na obou koncích připraven ke spojení. Tyto konce vloží montér do tepelných desek.

V případě, že je pás vyroben z PVC, přidá PVC pásek, desky zavře a nastaví program spojování. Aby byl spoj perfektní, musí být spojované místo pod určitým tlakem, jenž je natlakovaný kompresorem do desek, a zahřátý na určenou teplotu. V tomto módu spojování využívají montéři nově i aplikaci v mobilním telefonu. Ta monitoruje průběh spojování a po dokončení spojení také doloží zákazníkovi, že byl spoj proveden správně.

Co znamená tento postup pro našeho zákazníka? Garanci kvality a pevnosti spoje, minimalizaci doby spojování pásu, a tím i zajištění minimální odstávky výrobního zařízení a eliminaci finančních ztrát.

A co znamená práce s moderními zařízeními pro naše montéry? Jistotu, že pokud budou dodržovat pracovní postupy a vstřícně přistupovat k zákazníkovi, jsou pro svého zaměstnavatele nenahraditelní. Školní obor montér dopravníkových pásů totiž neexistuje, a proto si nové montéry v Gumexu vychováváme sami. A i když jde o montéra dopravníkových pásů, není to práce vhodná pro ty, kteří upřednostňují činnost v provozu sériové, pásové výroby. Je pro samostatně přemýšlející pracovníky, kteří zároveň vítají, že jsou v pohybu a mohou využívat svoji fyzickou sílu.

Školní obor Montér dopravníkových pásů neexistuje, a proto si nové montéry v Gumexu vychováváme sami.

www.gumex.cz

Text: Libor Sedláček

Foto: archiv Gumexu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 2 / 2018 na straně 12-13.