Jak udržet nákupní apetit na uzdě a vyhnout se kyberpodvodníkům

Text Věra Vortelová, Foto Marek Jenšík TECH EDU 1 / 2019

Již v roce 2006 předložila Česká národní banka vládě zprávu o neutěšeném stavu finanční gramotnosti obyvatel České republiky a navrhla opatření ke zlepšení situace. Tenkrát ji kabinet odmítl jako nevýznamnou. ČNB uspěla až s aktualizovanou verzí o čtyři roky později. Mezitím se objevily výhrady, že se z disciplíny stává jen módní floskule. „Nesouhlasím. Kdyby si žáci odnesli z hodiny třeba jen deset procent, mělo to cenu,“ říká lektorka České podnikatelské pojišťovny Hana Pospíchalová.

Deváťák by měl mít přehled o fungování účtu, o tom, jak se tvoří ceny, vědět, co je úroková míra, mít povědomí o rozpočtu domácnosti, spotřebitelských právech a službách bank a investičních produktech. Proto v únoru navštívila dvojice lektorů z ČPP – Daniel Potměšil a Hana Pospíchalová – ZŠ Jižní na pražském Spořilově již podruhé, aby pokračovala hodinami finanční gramotnosti v devátých ročnících.

„Hodiny s šesťáky a sedmáky byly dynamičtější, protože publikum bylo zvědavější. Z lavic padala jedna otázka za druhou. Deváté třídy byly naopak klidnější, a tudíž pro nás komfortnější. Žáci se zajímali zejména o problematiku kybernetické bezpečnosti a zásady chování v oblasti internetového bankovnictví. Zaměřili jsme se na fungování a obsluhu běžného i spořicího účtu či vztah mezi úrokovou mírou a inflací, vysvětlili jsme si, jak zodpovědně zacházet s kreditní kartou, a poměrně dost času jsme strávili nad tím, jak nakupovat v e-shopech a využívat různé formy plateb,“ doplňuje Daniel Potměšil, který žákům nákup zboží v internetovém obchodě názorně předvedl.

Někteří žáci již disponují vlastním bankovním účtem a platební kartou a ty ostatní to brzy čeká. Každopádně diskuzi o financích přijali se zájmem. „Třeba se i díky nám v budoucnu vyhnou zbytečným problémům a ke svému osobnímu a později rodinnému rozpočtu budou přistupovat o něco zodpovědněji,“ věří v úspěch projektu jeho koordinátorka Martina Flídrová, CSR specialistka ČPP.

Text: Věra Vortelová

Foto: Marek Jenšík

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2019 na straně 18.