Role učitele nás obohatila

Žáky nejvíc zajímá, co se jich osobně dotýká
Text Věra Vortelová, Foto Marek Jenšík

„Všechno někomu patří. Mnoho věcí kolem nás je však naším společným majetkem a měli bychom se k němu chovat jako k vlastnímu,“ naznačil přítomným hlavní téma únorové hodiny finanční gramotnosti v ZŠ Jižní na pražském Spořilově lektor České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Daniel Potměšil.

S kolegyní Hanou Vlnasovou již v loňském školním roce provedli žáky druhého stupně labyrintem osobních a rodinných financí. V rámci dobrovolnických programů, v nichž se angažuje více než polovina zaměstnanců včetně vedení ČPP, pomáhají zpřístupnit problematiku finanční gramotnosti nejen studentům ZŠ, ale rovněž lidem se zdravotním handicapem, jejich ošetřovatelům apod.

Finanční gramotnost je tzv. průřezové téma. Nemá samostatnou hodinovou dotaci a ZŠ Jižní patří mezi školy, která ji začlenila do společenskovědních předmětů a rozšířila o spolupráci s ČPP. Tentokrát lektoři koncipovali hodinu s větším důrazem na vztah k veřejnému majetku, společenskou odpovědnost a ochranu životního prostředí. S využitím grafických prostředků a mnemotechnických pomůcek navázali na výuku výchovy k občanství a ke zdraví a objasnili pojem majetek z hlediska movité, nemovité a duševní povahy nebo formy vlastnictví.

Pohled lektorů

DANIEL POTMĚŠIL A HANA VLNASOVÁ, ČPP

Vzbudit a udržet pozornost náctiletých je docela kumšt. Jak jste se na hodiny připravovali?

DP: Abychom zjistili, jaká témata by měli žáci tohoto věku probírat, seznámili jsme se s texty k finanční gramotnosti pro základní školy. Co se týká výukových metod, vycházeli jsme z poznatků, které jsme získali výukou na základní škole v minulých letech, a využili jsme také zkušeností ze seminářů, které vedeme pro dospělé.

Zaznamenali jste velký rozdíl mezi publikem dospělých a adolescentů?

HV: Zpočátku jsme měli trochu obavu, zda si s tím poradíme. Pro dospělé je návštěva našich seminářů vlastní volba a zhruba vědí, co by měli a co je čeká. U žáků jde o součást povinné výuky a je na nás, abychom jim finanční gramotnost zprostředkovali s ohledem na jejich různou motivaci, rodinné prostředí, schopnosti a mentalitu. Ale byli jsme příjemně překvapeni, jak jsme si sedli.

Do jaké míry vás ovlivnila vlastní zkušenost z rodiny?

DP: Když jsem byl malý, naše rodina neměla zrovna peněz nazbyt. Muselo se hodně počítat a nemohl jsem mít všechno, co jsem chtěl. Své 4,5leté dceři se snažím ukázat, že si na všechno musíme vydělat a ne všechno, co nám trh nabízí, musíme mít, i když bychom si to mohli dovolit.

Není to příliš brzy?

DP: Občas mě to napadne, ale přál bych si, aby v životě dokázala zvládnout situace, kdy bude mít málo i kdy bude mít víc, než skutečně potřebuje.

HV: Byla jsem jako dítě v trochu jiné ekonomické situaci. Ale uvízl mi pod kůží model hospodaření mých rodičů, který byl zodpovědný a racionální. Řídím se jím i ve svém životě.

Pohled žáků 7. třídy

DOMINIK VALENTA A MICHAL VOKROUHLÍK

Dozvěděli jste se na seminářích něco, co byste už nevěděli?

MV: Většina informací byla zřejmá, ale mohu mluvit jen za sebe. Něco jsme slyšeli od pana učitele Telváka a další jsem si vygoogloval.

DV: Souhlasím s Michalem, také si, když mě něco při výuce zaujme, k tomu ve volném čase vyhledám další údaje na internetu. To ale neznamená, že to u všech témat dělají všichni. Záleží na tom, co upoutalo jejich pozornost.

Dostáváte od rodičů kapesné?

MV: Pravidelně ne. Sem tam, když něco potřebuju nebo když jsem nemocný, pošle mi nějaký obnos na účet moje babička.

DV: U nás je to podobně a snažím se, abych nikdy nešel do minusu.

Vlastníte bankovní účet a kreditní kartu?

MV: Účet už mám nějaký pátek, ale kartu jsem dostal teprve letos a zatím ji nepoužívám. Dávám přednost oběživu a naturáliím.

DV: Mám obojí, ale také mám raději hotovost.

Pohled učitele

MILAN TELVÁK, učitel ZŠ Jižní v Praze 4

Byl podle vás dobrý krok zapojit do projektu finanční gramotnosti na vaší škole externí subjekt?

Určitě. Lektoři jsou v trochu jiné pozici než učitel a žáci je také jinak přijímají. S uznáním sleduju, jak dokáží zaujmout a vtáhnout do výuky posluchače, kteří mají prakticky neomezený přístup k digitálním technologiím nabízejícím přemíru informací a zábavy.

Konzultujete spolu s lektory ČPP obsah, formu a metody hodin?

Ano, průběžně jsme v kontaktu a vyměňujeme si informace a zkušenosti.

Jaký je mezi žáky zájem o téma finanční gramotnosti?

Jejich zájmem jsem mile překvapen. Myslím, že je to i tím, že si uvědomují, jak se jich to osobně dotýká.

Text: Věra Vortelová

Foto: Marek Jenšík