Zaklínadlo Průmysl 4.0

Text Libor Sedláček, Foto archiv GUMEXu TECH EDU 1 / 2019

Propojení každé firmy informačními technologiemi s okolním světem je dnes naprostou samozřejmostí. Pro ty velké, které se zabývají sériovou výrobou, to platí beze zbytku. Na jejich promo videích můžeme se zatajeným dechem sledovat při práci doslova davy robotů s kmitajícími pažemi. Sestavují například mobily nebo auta. Jenže jak se avizované pokroky v robotizaci mohou projevovat například při zakázkové výrobě, kdy každý díl je jiný, nebo tam, kde se procesy odehrávají mimo hmotný svět?

K pochopení pomůže historie

Pojďme se vrátit zpátky v čase. Stejně jako se vyvíjela naše planeta, i my lidé jsme museli udělat nejdříve malé krůčky, abychom se dostali až k dnešku. Vše, co jsme odpozorovali v přírodě, se léta snažíme aplikovat tak, aby nám to zpříjemnilo náš pobyt na tomto světě. Nevíme, čí prapraotec začal používat první pazourek, neznáme ani přesně toho, v jehož hlavě se zrodila například myšlenka na svařování kovů. Jedno je však jisté, člověk vždy bude toužit po tom, aby si ulehčil namáhavou práci nebo se jí zcela zbavil.

Minulá století jsou toho důkazem. Ať už to byl vynález parního stroje, elektřiny nebo první pásová výroba. Konec druhé poloviny 20. století pak bývá označován jako třetí průmyslová revoluce. To se lidé naučili používat počítače k automatizaci některých procesů, a dostali se tak k řízení jednotlivých cyklů výroby.

Revoluce ve fakturaci

A co Průmysl 4.0? Říkat již dnes, že jde o revoluci, je možná trochu předčasné. A možná to souvisí s tím, že jsme maličko domýšliví a tak trochu dopředu předpokládáme, že revolucí bude, protože naše životy nejen podstatně změní v budoucnu, ale mění je již nyní. K lepšímu? A jak vlastně? A jak se to může projevit v relativně malé firmě? Pojďme se podívat k nám do GUMEXu na malý příklad právě z toho nehmotného světa. Z pohledu účetního oddělení.

Aby mohla firma fungovat, potřebuje pro svůj provoz peníze. Ty přijímá za své výrobky nebo služby od svých odběratelů. A odběratelé je zaplatí na základě vystavené faktury.

Faktura je doklad podobný účtence v obchodě, jen obsahuje více informací o příjemci a obvykle i více informací o zboží. Důležitý je přesný kód výrobku a jeho perfektní identifikace. Je důležité, aby se kód výrobku na faktuře shodoval s čárovým kódem, jímž je označen samotný dodaný výrobek. Na naší faktuře je také uvedeno jméno a kontakt na pracovníka, který zboží objednal, kolik stojí doprava a tak dále.

Aby výměna mezi dodavatelem a zákazníkem, kterým je v našem případě výhradně zase nějaká jiná firma, fungovala výborně, tedy abychom za naše zboží obdrželi peníze, musí být všechny položky nejen dodány v perfektním stavu, ale také přesně vyfakturované. A zde je důležitá také rychlost. Protože pokud by si zákazník zboží odebral a nedostal k němu ihned správný doklad, mohlo by se stát, že by zboží nemohl začít používat nebo dál zpracovávat, protože by je neměl na základě čeho vepsat do svého systému. Takže fyzicky by měl zboží sice ve své výrobní hale, ale bez dokumentů by mu bylo k ničemu.

Ač se to nezdá, i v této papírové přehazované jsme na hřišti Průmyslu 4.0. Zatímco dříve u nás vystavily tři fakturantky na třech pobočkách přibližně sedmdesát tisíc faktur za rok, dnes, dva roky od zavedení automatické fakturace, vystaví necelou čtvrtinu z uvedeného počtu. Svoji pozornost tak mohou zaměřit na činnosti, které zatím neumíme takto automatizovat a které se neopakují v takovém množství.

Na automatické faktuře se účtuje automatické přepravné a při vyskladňování výrobku ze skladu vyjede její papírová podoba skladníkovi přímo pod ruce, zatímco digitální je zase automaticky zasílána na přednastavené e-maily našich odběratelů.

Odběratel tak má velmi rychle k dispozici informace o zboží na cestě a může ve svém interním systému plánovat vlastní výrobu, která již obsahuje výrobky od nás. Konečný spotřebitel tak může brzy zakoupit a začít používat čerpadla nebo kompresory, které obsahují těsnění nebo hadice vyrobené v GUMEXu. Samozřejmě s jistotou, že byly namontovány správné díly, a to i díky naší automatické fakturaci.

Text: Libor Sedláček

Foto: archiv GUMEXu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TECH EDU 1 / 2019 na straně 16-17.