Všechny články

thumbnail TECH EDU 1 / 2018

Michal Rajchl: Výzkum je jako detektivka

„Na geologii mě lákalo tajemství přírodních procesů a dobrodružství, která člověku při jejich zkoumání přicházejí do cesty. Svým způsobem jde o detektivní práci,“ vysvětluje geolog Michal Rajchl, čím ho již jako malého kluka tento obor okouzlil. Bývalý vysokoškolský učitel je dnes projektovým manažerem a členem představenstva společnosti GEMEC-UNION a jednatel poradenské a konzultační společnosti v oblasti aplikované geomorfologie GEORESPECT.

thumbnail TECH EDU 1 / 2018

Jaroslav Kletečka: Na Průmysl 4.0 jsme připraveni

Školy a firmy na nic nečekají a na mnoha příkladech můžeme vidět, že jejich spolupráce nese ovoce. Každé takové spojení má svá specifika, každé může být jiné. Společným jmenovatelem jsou však žáci, úroveň jejich vzdělávání a hledání cest k co nejlepší přípravě na uplatnění v praxi. Propojení VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou s firmou Žďas má své počátky už v roce 1951, kdy pod vlivem výstavby tohoto strojírenského podniku vznikly obě části dnešní střední školy. „Spolupráce se Žďasem je stále velmi intenzivní,“ říká ředitel školy Jaroslav Kletečka. „Většina našich žáků chodí do této firmy na praxe, exkurze i brigády, společně se také snažíme oslovit a zaujmout už děti ze základních škol a jejich rodiče.“

thumbnail TECH EDU 1 / 2018

Pavel Cesnek: Podpora škol je investicí do budoucna

Společnost Žďas se podobně jako jiné firmy potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Kromě standardních náborových aktivit organizuje nábory zahraničních zaměstnanců a především výrazně posílila svoji spolupráci se školami. „Nábor v zahraničí vnímáme jako akutní řešení současného problému, spolupráci se školami naopak chápeme jako strategický krok a investici do budoucna,“ zdůrazňuje generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek. „Studentům nabízíme praxe, stáže, stipendia, umožňujeme zpracovávat ročníkové, závěrečné a diplomové práce, spolupracujeme na některých výzkumných projektech.“

thumbnail TECH EDU 4 / 2017

M. J. Stránský: Budou dějiny informačních technologií dějinami úpadku lidstva? Scénáře si píše lidstvo samo

Snížení IQ, zvýšení stupidity u adolescentů či pokles schopnosti řešit problémy jsou podle neurologa Martina Jana Stránského jen některé z negativních jevů, které provází nekritické využívání počítačů a nových technologií při výuce. Proto je waldorfská škola v Silicon Valley, již navštěvují i děti Billa Gatese, a řada škol a municipalit v západní Evropě při výuce zakázaly a Americká asociace pediatrů je dětem školou povinným nedoporučuje. Co nám tedy digitální technologie dávají a co berou?

thumbnail TECH EDU 4 / 2017

Jak fotit krabicí od bot aneb Objevte magii camery obscury

Dnešní digitální svět je posedlý daty. Ne jejich kvalitou, ale množstvím a takzvanými výstupy, ať jsou jakékoliv. Jako by se řídil heslem „Pokud produkuji data, žiji, jsem k užitku“. S camerou obscurou se nefotí jako s digitálem, „nepokropí“ se krajina, jak to trefně nazvala fotografka Dagmar Hochová. I když přitom mimoděk oprášíte základy optiky, jde víc o uměleckou než technickou činnost, jejímž předpokladem je trpělivost. Nemíří k dokonalosti, nehoní se za maximální ostrostí snímků ani za barevností, která se již vymyká té přírodní, jen aby šokovala. Při focení touto starou metodou jde člověk proti proudu času. Je to věc takřka terapeutická, do které se však může pustit kdokoli z vás. Třeba vám učaruje stejně jako mně. Neboť díky ní ve světě kolem objevuji stále nová kouzla.

thumbnail TECH EDU 4 / 2017

Studenti potřebují vidět výsledky

Se zástupcem ředitelky pro praktické vyučování Střední školy Strážnice Václavem Mikulkou jsme se setkali během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně na jejich stánku v pavilonu Z. A bylo v něm opravdu živo, protože veletrh už mnoho let navštěvují také žáci základních škol, kteří se začínají rozhodovat o svém dalším studiu. Zajímaly nás hlavně technické obory a také to, zda na MSV jezdí v hojném počtu strážničtí studenti.

thumbnail TECH EDU 4 / 2017

Design je způsob myšlení

Sbírali ceny v designérských soutěžích, zajímala se o ně média a přicházely i první zakázky. V té době si tři čerství absolventi oboru průmyslový design Vysoké školy uměleckoprůmyslové ještě mysleli, že se prosadí jen designem. Návrhy městského mobiliáře upoutávaly pozornost originálním tvarem a promyšlenou konstrukcí, a tak se jejich autoři podivovali, proč se neprodávají.

Úvodník

Víte, jak přichází na svět nový model auta? Jestli si myslíte, že si designér sedne k počítači a své myšlenky svěří obrazovce a speciálnímu programu, tak jste vedle jak ta jedle. Vezme do ruky papír a tužku a skicuje. Čárá a kreslí, pohled zleva, zprava,…